Termenul limită de înscriere la Masterclass-ul de Traducere Literară - 30 ianuarie 2018

Institutul Cultural Român și Universitatea din Bucureşti organizează cea de-a treia ediție a masterclass-ului de traducere literară coordonat de Prof. Lidia Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan şi al Editurii online Contemporary Literature Press.

Programul se adresează studenților din ciclul licenţă, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea București. În perioada februarie-aprilie 2018, participanții vor lucra individual, sub coordonarea Prof. Lidia Vianu, pe texte selectate de organizatori. În cadrul celor 5 zile de masterclass din luna aprilie (16-20 aprilie 2018), traducerile vor fi stilizate sub îndrumarea invitaților— scriitori de limbă engleză din Marea Britanie.

Se va lucra pe texte de proză contemporană românească, iar antologia rezultată în urma programului va fi publicată online la editura Contemporary Literature Press. Pentru ediția 2018, sunt disponibile în echipa de traducători 17 locuri, iar participarea este gratuită. Aceste locuri se vor ocupa prin concurs. Selecția participanților va fi realizată de coordonatorul programului, Prof. Lidia Vianu, pe baza unei traduceri literare din limba română în limba engleză.

Textul care urmează să fie tradus va fi postat la 15 decembrie 2017, pe pagina concursului: https://www.societateamuzicala.ro/lidiavianu/category/masterclass-de-traducere-literara/editia-a-iii-a-2018/

Cei interesați sunt rugați să trimită la adresa masterclass@lidiavianu.org următoarele:

1. textul tradus în limba engleză. Textele care trebuie traduse se găsesc în documentul atașat prezentului anunț.

2. un curriculum vitae care să reflecte experiența în activitatea de traducere literară

3. o scrisoare de intenție.

Termenul până la care se primesc aplicaţii este 30 ianuarie 2018.

Informații despre edițiile anterioare ale programului sunt disponibile la http://icr.ro/pagini/ateliere-de-traducere-literara-lidia-vianus-students-translate - ediția 2017

și http://icr.ro/pagini/sase-poeti-britanici-stilizeaza-traduceri-din-poezie-romana-contemporana-la-bucuresti - ediția 2016

Regulamentul concursului

Programul se adresează studenților din ciclul licenţă, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea București. Numărul locurilor disponibile este de 17. Selecția se realizează pe baza traducerii și a scrisorii de intenție. CV-ul și experiența anterioară nu reprezintă criterii de selecție. Numărul de puncte acordate este 100. Scrisoarea de intenţie reprezintă 10 puncte, iar textul tradus se va nota cu 90 de puncte, astfel:

—40 puncte: fidelitatea traducerii şi corectitudinea gramaticală a textului în limba engleză (morfologie, sintaxă, lexic, ortografie).

—30 puncte: stilizarea traducerii aşa încât ea să poată transmite cursiv sensul cititorului contemporan de limbă engleză.

—20 puncte: rezolvarea corectă a problemelor de comunicare culturală [traducerea situaţiilor specifice limbii române, de la gramatică la particularităţi și conotaţii lexicale, locale, culturale etc. în aşa fel încât lectura să fie cursivă în limba engleză].

Textul care urmează să fie tradus va fi postat în data de 15 decembrie 2017, pe pagina concursului: https://www.societateamuzicala.ro/lidiavianu/category/masterclass-de-traducere-literara/editia-a-iii-a-2018/ și pe www.icr.ro

Rezultatele concursului vor fi anunțate aici: https://www.societateamuzicala.ro/lidiavianu/category/masterclass-de-traducere-literara/editia-a-iii-a-2018/ și www.icr.ro

Nu se acceptă contestaţii.

Informații  suplimentare se pot obține la adresa masterclass@lidiavianu.org


Texte pentru concursul Masterclass-ului de Traducere Literară, ediția a III-a, 16-20 aprilie 2018