Termen prelungit pentru înscriere la Cursurile de Limba, Cultura și Civilizație Românească de la Brașov

Institutul Cultural Român prelungește termenul de înscriere la Cursurile de Limba, Cultura și Civilizație Românească de la Brașov până pe 10 iunie 2024.

Pentru înscriere, solicitanţii vor trimite următoarele documente (scanate) la adresa de e-mail roxana.dinca@icr.ro:

- formularul de înscriere completat și semnat (link download formular);

- curriculum vitae;

- o fotocopie a pașaportului/cărții de identitate;

- o fotocopie a documentului de plată care confirmă achitarea taxei de participare.

Noutate: Absolvenții cursurilor de limba română pentru străini organizate atât la București, cât și la reprezentanțele ICR din străinătate beneficiază de o reducere de 15% din taxa de participare de 700 de euro.


Ediția a XXVII-a - Braşov, România

1 – 20 iulie 2024

Institutul Cultural Român organizează Cursuri de limbă, cultură și civilizație românească la Brașov, programul fiind organizat în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov, cu Muzeul „Casa Mureșenilor” și cu Centrul Cultural Reduta.

Spațiu multicultural, Braşovul (Corona, Kronstadt, Brassó) are renumele unui mare centru comercial medieval, precum şi al unui „bastion” cultural şi academic. Situat în centrul României, în Transilvania, aici se întrepătrund identități culturale, entice și lingvistice, fiind o adevărată incursiune în istorie și tradiție. Brașovul nu este doar un loc cu peisaje pitorești și arhitectură impresionantă, ci și un hub cultural vibrant. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav facilitează conexiunile cu alte orașe din România și din străinătate.

 Structura programului

A. Cursuri intensive de limba română

Cursurile de limba română sunt predate după o programă adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor. Pentru dezvoltarea fluenţei în exprimare şi pentru consolidarea structurilor gramaticale deja învăţate, exerciţiile de gramatică şi vocabular alternează cu activităţile de comunicare, individuale şi de grup. Suportul de curs include atât texte cu teme din viaţa cotidiană, cât şi texte literare, articole din presă, cântece etc. De asemenea, sunt folosite materiale didactice audio și video. Pentru predarea orelor de limba română, profesori cu studii de specialitate sunt selecţionaţi pe baza competenţei şi a experienţei profesionale, precum şi pentru abilitatea de a comunica în contexte multiculturale. Participanţii sunt încadraţi în grupe de studiu pe baza unui test de plasare care permite evaluarea nivelului de competenţă lingvistică, conform Cadrului European Comun de Referinţă (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Nivelul începător are ca obiectiv dobândirea abilităţilor de înţelegere a unor informaţii simple, precum şi de comunicare în situaţii uzuale. La nivelul intermediar se dezvoltă abilităţile de înţelegere a textelor mai complexe, precum şi cele de exprimare scrisă şi orală coerentă, pe teme variate. Cursanții de la nivelul avansat îşi perfecţionează abilităţile de a înţelege subtilităţi şi de a formula păreri şi gânduri, folosind o exprimare nuanţată.

Certificat de competență lingvistică

La terminarea cursurilor, participanții susţin un test (scris şi oral), în urma căruia pot obţine un certificat de competenţă lingvistică, oferit de Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, şi un certificat de evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii române, eliberat de Institutul Cultural Român.

Universitatea Transilvania din Braşov acordă 3 (trei) credite transferabile în sistemul ECTS.


B. Conferințe pe teme de cultură și civilizație românească

Institutul Cultural Român invită profesori universitari, cercetători, personalități ale vieții publice bucureștene și brașovene pentru prezentarea prelegerilor de istorie, lingvistică, literatură și cinematografie. Prelegerile sunt în limba engleză și în limba română.


C. Ateliere de creație

1. Jurnalism și publicitate
2. Dansuri populare
3. Actorie

D. Proiecții de filme

O dată pe săptămână au loc proiecții ale unor filme românești cunoscute, premiate în cadrul festivalurilor de profil.

E. Program de documentare culturală

La sfârșitul săptămânii se vor organiza programe de documentare culturală în vechea cetate a Braşovului, în sate românești din zona Transilvaniei, precum și pe Transfăgărășan, unul din cele mai spectaculoase drumuri din România, numit și „drumul din nori", care leagă regiunea istorică a Munteniei de Transilvania.


F. Seară internaţională

Se organizează o seară internaţională unde fiecare cursant îşi prezintă ţara cu specificul ei: obiceiuri, mâncăruri tradiţionale, muzică, dans etc.

Cazarea

Participanții se pot caza la hoteluri/pensiuni din zona Braşovului sau la unul dintre căminele Universității Transilvania (cei care doresc să rezerve un loc de cazare la unul dintre căminele Universității Transilvania sunt rugați să ne precizeze acest lucru în momentul trimiterii documentelor pentru înscriere).

Opțiuni de cazare și masă:

Cazare:

1. Hotel Appolonia (https://hotelapollonia.ro/)

2. Casa Wagner Brașov (https://brasov.casa-wagner.com/en/)

3. La maisonnette (https://www.lamaisonnette.ro/)

4. Căminele Universității Transilvania din Brașov (Cămine și cazări (unitbv.ro))

Restaurante:

1. Gustări (https://ialoc.ro/restaurante-brasov/gustari-rezervari-2193)

2. La Ceaun (https://laceaun.com/)

3. Sergiana (https://www.sergianagrup.ro/restaurant-sergiana-din-centrul-vechi)

4. Ograda (https://devograda.delipal.ro/)

5. Cantina Universității Transilvania din Brașov (Cantine-restaurant (unitbv.ro))


 Locul de desfăşurare a cursurilor/atelierelor

Cursurile de limba română şi prelegerile de cultură şi civilizaţie au loc la Facultatea de Litere - Universitatea Transilvania. Atelierele de creație se desfășoară la Muzeul „Casa Mureșenilor” (www.muzeulmuresenilor.ro), la Facultatea de Litere - Universitatea Transilvania (unitbv.ro) și la Centrul Cultural Reduta (Centrul Cultural Reduta).


Taxa de participare

Taxa de participare: 700 de euro

Taxa de participare acoperă cursurile intensive de limba română, precum și toate activitățile incluse în program.

Pentru cursanții alumni (foști participanți) se acordă o reducere de 15%.

Taxa de participare nu acoperă transportul internațional şi intern, viza de intrare și asistența medicală. Institutul Cultural Român recomandă participanţilor să aibă o asigurare medicală valabilă în România.

Modalități de achitare a taxei de participare:

Participanții pot achita taxa de participare prin virament bancar, în lei sau în valută, în contul Institutului Cultural Român deschis la Banca Comercială Română S.A., Calea Victoriei nr. 155, Sector 1 - Bucureşti, România, IBAN: RO47 RNCB 0072 0497 1364 0001, COD SWIFT: RNCB RO BU.

Taxa de participare trebuie achitată integral până la data-limită de înscriere. Numele participantului și „Braşov” trebuie să fie menţionate în toate actele de transfer bancar. Comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de către participant.


Condiții generale pentru cursanți

· vârsta minimă de participare este de 18 ani;

· cursanții au la dispoziție programul detaliat pe zile, orice modificare fiind anunţată din timp de către organizatori;

· fiecare participant are obligaţia să se informeze personal asupra structurii, condiţiilor de participare şi a modificărilor intervenite în program;

· în cazul în care un participant renunţă la frecventarea cursurilor, din motive întemeiate, are obligaţia să anunţe, în scris, organizatorii asupra acestei decizii;

· rambursarea taxei de participare se face doar în cazuri excepționale;

· organizatorii sunt receptivi la sugestiile venite din partea cursanţilor. Orice neclaritate sau întrebare va fi soluţionată numai cu sprijinul organizatorilor.


Obligațiile cursanților

· frecventarea cursurilor intensive de limba română;

· participarea la conferințele de cultură şi civilizaţie românească din programul școlii de vară (în proporție de minimum 75%);

· înscrierea și participarea activă la două ateliere de creaţie şi la programul de documentare culturală;

· fiecare cursant trebuie să respecte regulile de disciplină impuse de organizatori şi, în special, pe cele privitoare la programul de studiu.


Precizări finale

Institutul Cultural Român are dreptul de a face modificări în programul cursurilor, în cazul în care apar evenimente neprevăzute.

Coordonatorul programelor de limba română

Roxana Magdalena Preda

E-mail: roxana.dinca@icr.ro

Tel.: (004) 031 71 00 672


Formular de inscriere/ application form