TEL AVIV. „Secretul magiei lui Mihail Sebastian”, eveniment online în Israel, dedicat scriitorului român


Pentru a marca 76 de ani de la dispariția omului de litere român de origine evreiască, Mihail Sebastian, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, împreună cu Teatrul Karov din Tel Aviv, a organizat un eveniment online dedicat moștenirii culturale și importanței pe plan literar a operei acestuia. Manifestarea a avut loc în limba ebraică, în data de 26 mai 2021, pe platforma zoom, cu transmitere prin live streaming pe paginile de Facebook ale celor două instituții de cultură. Evenimentul a inclus intervenții despre viața și opera scriitorului din partea Cleopatrei Lorințiu, director adjunct al ICR Tel Aviv, alături de cele ale lui Dorit Nitai-Neeman, director al Teatrului Karov din Tel Aviv, și ale actorilor Martin Blumenfeld, Ofir Duan și Yoav Sadowsky.

În deschidere, împreună cu Dorit Nitai, a luat cuvântul Martin Salamon, directorul ICR Tel Aviv, care a subliniat că manifestarea reprezintăcontinuarea firească a unei relații de lungă durată, în cadrul căreia ICR Tel Aviv duce mai departe moștenirea lăsată de Nicu Nitai, cu care, de-a lungul timpului, Institutul a avut o îndelungată și fructuoasă colaborare.

În intervenția sa,Cleopatra Lorințiu a abordat importanțaJurnalului lui Sebastian, descriind cele trei paliere prin care acesta poate fi analizat: primul este jurnalul intim al scriitorului, aldoilea palier este cel al „laboratorului de creație”, iar cel din urmă, care a suscitatinteresul uriaș al opiniei publice și literare, este cel al jurnalului intelectual și ideologic al lui Mihail Sebastian. Vorbind despre posteritatea lui literară, directorul adjunct al ICR Tel Aviv a subliniat amploarea fenomenului „Jurnalul Mihail Sebastian”, enumerând lista considerabilă de intelectuali români care au analizat și scris despre opera autobiografică a acestuia.

Intervențiile interlocutorilor au fost presărate cu lecturi dinJurnal interpretate de actori ai Teatrului Karov, precum și cu extrase din piesele după Mihail Sebastian care fac parte din repertoriul tradițional al aceluiași Teatru din Tel Aviv, instituție fondată de Nicu Nitai (1931-2020) – o adevărată legendă a teatrului israelian și un promotor neobosit al literaturii române pe scena culturală israeliană, datorită traducerilor, adaptărilor și spectacolelor puse în scenă după opere ale scriitorilor români.

O influență specială asupra lui Nicu Nitai a avut-o Mihail Sebastian, care i-a fost profesor, acest fapt regăsindu-se inclusiv în piesa de teatru scrisă de Nitai, intitulatăBună ziua, domnule profesor, inspirată dinJurnalulși celelalte scrieri ale acestuia.

Un punct de discuție din cadrul programului din seara zilei de 26 mai l-a constituit tocmai această legătură deosebită pe plan personal și artistic, la care s-au referit fiica marelui regizor, Dorit Nitai-Neeman, precum și actorii, Ofir Duan, Yoav Sadowsky și Martin Blumenfeld. Acesta din urmă a adăugat detalii despre întâlnirea cu actrița Leny Caler, muza lui Sebastian, care a inspirat personajul Corina din piesaJocul de-a vacanța.