Sud-Est Cultural - Revistă de artă, cultură şi civilizaţie

Sud-Est Cultural - Revistă de artă, cultură şi civilizaţie

Revista Sud-Est cultural este o publicaţie trimestrială de cultură şi civilizaţie care apare din anul 1990 la Chişinău. Revista contribuie la afirmarea creaţiei literare contemporane din Republica Moldova, este conectată la valorile culturale româneşti actuale şi oferă un larg spaţiu pentru dezbateri culturale şi civice.