Succes românesc la finalul celei mai importante manifestări literare scandinave. Institutul Cultural Român-coordonator al Târgului de Carte de la Göteborg

În perioada 27 – 30 septembrie, România a fost prezentă la Târgul de Carte Bok & Bibliotek de la Göteborg cu un stand și un program de evenimente, organizate de Institutul Cultural Român de la Stockholm, împreună cu Direcția Centrul Cărții și departamentul EUNIC din cadrul ICR. Este cea de-a douăsprezecea prezență românească coordonată de ICR Stockholm la acest târg, considerat cea mai importantă manifestare literară din Suedia și principalul târg de carte din Scandinavia. Invitații din acest an au fost scriitorii Bogdan Hrib, Victoria Pătrașcu, Mårten Sandén, Stelian Țurlea, Sorina Vazelina, editorii Rebecka Bülow, Ylva Gripfelt, Khashayar Naderehvandi, Arina Stoenescu și profesorii universitari Ingmar Söhrman și Felix-Narcis Nicolau.

Tema principală a fost respectul și toleranța în cadrul diverselor manifestări culturale, literare și vizuale, iar temele adiacente, literatura crime fiction, precum și imaginea și ilustrația ca forme de expresie narativă. Institutul Cultural Român de la Stockholm a organizat 10 programe, printre care seminarii, atât în cadrul programului oficial al târgului, cât și la standul EUNIC, lecturi în cadrul scenei dedicate poeziei și traducerii şi discuţii pe alte scene din cadrul târgului. Totodată, literatura română a fost reprezentată şi în cadrul standului EUNIC Stockholm, reţeaua institutelor culturale și ambasadelor reprezentate în Suedia. Standul, cu numele Café Europa, a reunit, în dialog, scriitori din numeroase ţări europene, fiind rezultatul colaborării dintre ICR Stockholm şi Ambasada Austriei, Ambasada Elveţiei, Ambasada Olandei, Ambasada Estoniei, Centrul Ceh, Goethe-Institut, Institutul Camões, Institutul Polonez, Institutul Suedez şi asociația Judisk Kultur din Suedia. 

Partenerii institutului au fost: Târgul de Carte, rețeaua EUNIC Stockholm, revistele literare suedeze Kritiker, Lyrikvännen și editura pionier press.

Evenimentele au fost urmărite de peste 800 de persoane, atât vizitatori suedezi, cât și din alte tari. Conform statisticilor târgului, anul acesta a fost estimat un public participant de peste 85.000 de vizitatori, majoritatea din branșa editorială suedeză, iar programul a conținut aproximativ 3800 de evenimente, la care au participat aproape 3000 de invitați locali și internaționali, la ediția din acest an fiind reprezentate în total peste 30 de țări.

Presa suedeză a acordat și în acest an o atenție sporită participării românești la târg. Agenția suedeză de presă, MyNewsDesk, a transmis un comunicat cu programul participării românești la această ediție, pentru a fi preluat de canale media, ce poate fi accesat la adresa : http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/rumaenska-kulturinstitutets-program-paa-bokmaessan-i-goeteborg-2017-2151876.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme de mare interes în societatea suedeză actuală: universul imaginilor ca sursă creatoare în operele literare pentru copii, plecând de la autori contemporani români şi suedezi şi temele lor narative; arta de a vizualiza poveşti, rolul ilustraţiilor şi imaginii ca element narativ, romanele grafice şi benzile desenate, graniţele impuse de imagine, realitate şi ficţiune în ilustraţii, precum şi despre strategii şi tehnici vizuale în literatură.  A fost lansată ediția specială cu nr. 48/2018 a revistei Kritiker și s-a discutat despre nr. 2/2018 al revistei literare Lyrikvănnen, ambele impregnate cu literatură română. O atenție deosebită a fost acordată literaturii crime fiction – un etaj întreg al târgului a fost destinat acestui gen literar, numindu-se Crime Time. Scriitori români au discutat atât despre particularităţile literaturii crime fiction din România, temele predilecte și diversele stiluri de scriitură a genului, împărtășind experiențele proprii, cât și despre receptarea și succesul de care se bucură autorii scandinavi în România și amploarea literaturii polițiste în Europa.

Un seminar care a stârnit în mod deosebit atenția publicului a fost Limba română și istoria predării sale în Suedia, program în cadrul strategiei ICR Stockholm de marcare a Centenarului Marii Uniri, ce a prilejuit o discuție între lingvistul suedez Ingmar Söhrman, profesor de limbi romanice la Universitatea din Göteborg, și Felix-Narcis Nicolau, lector de limba română în cadrul Centrului pentru Limbi Străine şi Literatură, Universitatea din Lund.  Seminarul s-a desfășurat sâmbătă, 29 septembrie, la standul EUNIC, iar tema dezbaterii a fost limba română, specificul său în context istoric şi cultural, precum și diferitele etape ale predării acesteia în Suedia. Cei doi lingvişti și profesori universitari au realizat o scurtă incursiune istorică în etapele predării limbii române ca limbă romanică în Suedia și o trecere în revistă a unor personalități marcante care au promovat și impulsionat interesul față de limba și cultura română, particularizând apoi discuţia la practicile actuale și împărtăşind totodată din experienţele personale, fără a ocoli provocările culturale care se ivesc într-o lume globalizată şi dominată de mediile virtuale.

Un alt program înscris în seria evenimentelor de marcare a Centenarului Marii Uniri, desfășurat sâmbătă, 29 septembrie, la Scena de traducere (Rum för översättning) a fost Lansarea ediției speciale a revistei Kritiker dedicată literaturii române, la care au participat Rebecka Bülow (traducător), Arina Stoenescu (editor și traducător), Khashayar Naderehvandi (editor), Ylva Gripfelt (editor). Revista literară Kritiker a dedicat o întreagă ediție literaturii române contemporane, cu scopul de a crea o imagine de ansamblu asupra tendințelor actuale ale poeziei, prozei, eseisticii, teatrului, jurnalismului românești. Discuția, al cărei focus a fost pus de această dată pe evoluția literaturii române, cu precădere diversitatea și complexitatea genurilor și speciilor abordate de scriitorii contemporani și raportarea acestora la valorile europene, dar și pe provocările și dificultățile lingvistice întâlnite de traducător în cadrul procesului de traducere, s-a desfășurat în limba suedeză și a fost urmată de o lectură în limbile suedeză și română. Evenimentul s-a bucurat de o publicitate sporită, implicarea României fiind promovată atât de către Academia Valand pe pagina Universității din Göteborg (https://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?eventId=70136732327), cât și pe rețelele sociale de către Centrul de Traducere Suedez (https://www.facebook.com/oversattarcentrum/) și partenerii implicați (Revista Kritiker: https://www.facebook.com/events/480428129111294/, Scena de Traducere Rum for oversattning: https://www.facebook.com/events/480428129111294/).

Tot pe linia de promovare a poeziei tinere românești și de stimulare a publicaților românești actuale, în vederea îmbogăţirii fondului de traduceri existent pe piața suedeză, s-a înscris și lansarea numărului nr. 2 / 2018 al revistei literare Lyrikvännen, care a publicat un grupaj de poezie română contemporană în traducere suedeză, rezultat al atelierului de traduceri organizat de ICR Stockholm în anul 2017. În cadrul acestui seminar, la care au participat editorul suedez Jonas Ellerström și lectorul român Felix Nicolau, a fost descris succint conceptul atelierului de traduceri și au fost trecuți în revistă poeții români și suedezi participanți de-a lungul anilor la edițiile atelierului de traduceri, fiind reiterată importanța schimbului cultural dintre spații geografice distincte în vederea îmbogățirii ambelor culturi, precum și necesitatea deschiderii pieței editoriale suedeze și a adaptării acesteia la noile cerințe ale cititorilor, interesați din ce în ce mai mult de alte culturi și perspective, cu atât mai mult în societatea suedeză actuală, dominată de migrație și multilingvism.

La standul comun EUNIC a fost organizat anul acesta și un program despre oportunitățile oferite de fiecare institut și ambasadă participante, pentru stimularea fondului de traduceri, prin acordarea de burse și finanțări pentru traducerea și publicarea de volume în spațiul editorial suedez. În cadrul acestui program, directorul ICR Stockholm, Bogdan Popescu, a prezentat programele de finanțare derulate de ICR prin Direcția Centrul Cărții, detalii privind procedurile de depunere și selecție a dosarelor.

Seminariile incluse în programul oficial al târgului, organizate în colaborare cu partenerii din clusterul EUNIC, în cadrul cărora scriitorii români au participat alături de alți scriitori europeni la discuții despre arta ilustrației și despre literatura crime, s-au bucurat, de asemenea, de interesul și atenția publicului participant, datorită abordării interculturale a unor subiecte importante pentru societatea suedeză. Dintre acestea menționăm: rolul tradiției în literatură și ilustrație, influența factorilor sociali asupra viziunii scriitorilor, necesitatea menținerii unui echilibru între tradiție și modernitate, importanța digitalizării asupra literaturii, rolul din ce în ce mai accentuat al imaginii asupra societății din ziua de astăzi, angajarea socială a scriitorilor, metode de eficientizare a predatului prin noile medii apărute, aspectele psihologice și morale ale procesului scrisului și lecturii, importanța încurajării publicațiilor și a traducerilor, precum și relevanța producerii de literatură proprie, autentică, mai ales prin stimularea tinerilor scriitori și ilustratori.