Strigăt şi fum – Trei eseuri despre Benjamin Fondane

Marţi, 3 februarie 2009, de la ora 18.00, la Institutul Cultural Român va avea loc lansarea volumului Strigăt şi fum – Trei eseuri despre Benjamin Fondane de Nedeea Burcă, publicat de Editura Pelican. Lansarea va fi urmată de o dezbatere la care vor participa prof.univ.dr. Paul Cornea, conf.univ.dr. Constantin Stoenescu, Ţicu Goldstein, traducător şi publicist şi Dorel Dorian, scriitor. Discuţia va fi moderată de Mircea Mihăieş, vicepreşedinte al ICR.

„Vizionarul Fundoianu / Fondane a căzut victimă barbariei situate, paradoxal, chiar în vârful civilizaţiei europene a sec. XX. Fiind un om liber, el a condamnat deopotrivă ambele sisteme, nazist şi comunist, recunoscând faptul că «nazismul este un produs monstruos al raţionalităţii», ceea ce a demonstrat, în paralel, cu comunismul. Dacă nu murea la Auschwitz, cu siguranţă Fundoianu/Fondane murea într-un Gulag.
(...) Tabloul tragediei lui Fondane şi pierderea ireparabilă pentru literatură şi cugetare, pe fondul tragediei evreieşti, zugrăvită în această lucrare, o situează pe Nedeea Burcă, de la bun început, prin empatie şi competenţă, în rândul istoricilor literari şi ai fondanologilor" – scrie Ţicu Goldstein în textul intitulat „Poetul-filosof sau filosoful poet fără asemănare" din deschiderea volumului.

Lucrarea cuprinde eseurile „Aventura deşertului – Dezrădăcinarea în existenţa lui B.Fundoianu", „Trepte pe Scara lui Iacob - Continuitatea şi discontinuitatea în opera lirică a lui B.Fundoianu" şi „L.Şestov şi B.Fundoianu – cavaleri ai neresemnării".

Nedeea Burcă este în prezent redactor al publicaţiei Realitatea Evreiască.