Sprijinirea dezbaterilor asupra educației și cercetării științifice

Institutul Cultural Român invită la o discuție, prin Direcția Generală a Promovării Creației și Direcția Cooperări Interne, publicațiile angajate în domeniul educației și al politicii cercetării științifice. Invitația vizează selectarea a 1-2 publicații, pentru sprijinirea lor, inclusiv financiară, în vederea profilării în spațiul național și european.

Premizele acestei inițiative pornesc de la faptul că educația condiționează performanțele persoanelor, comunităților și țărilor, iar cercetarea științifică proprie este efectiv una dintre resursele modernizării și progreselor. România are nevoie de o reală și înțeleaptă reformă a educației și de o lege chibzuită și sincronă cu lumea de astăzi a educației. Țara noastră are nevoie de o politică stimulativă a cercetării științifice și de punerea în valoare, dincoace de orice criteriu artificial, a talentelor, competențelor, operelor, personalităților. Inovația în educație și calibrul cercetării științifice proprii sunt indicii concludente de competitivitate a unei țări în varii domenii. Institutul Cultural Român împărtășește răspunderea, în societatea românească, pentru evoluția educației și cercetării științifice și dispune de unele mijloace pentru a contribui la sprijinirea inițiativelor de înnoire a abordărilor.