Sprijin românesc pentru societatea civilă şi pentru actorii culturali din lumea arabă

Reprezentanţi ai României vor participa alături de reprezentanți ai societății civile şi actori culturali din ţările arabe, în perioada 13-15 mai 2012, la Forumul euro-mediteranean privind industriile creative şi societatea, organizat la Marea Moartă, în Iordania, de Rețeaua Institutelor Naţionale pentru Cultură ale Uniunii Europene (EUNIC). Evenimentul este rampa de lansare pe termen lung a unui proiect EUNIC pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (MENA), proiect care va aborda dezvoltarea democratică, politicile culturale şi economia creativă. Scopul conferinţei este de a sprijini sectorul creativ în regiunea MENA şi de a redefini politicile culturale care răspund contextului socio-politic în schimbare din această regiune, pentru a demonstra potenţialul industriilor creative, pentru a creşte şi a remodela domeniul de aplicare al schimburilor culturale şi pentru a consolida a competitivitatea sectorului.

Delegaţia libaneză, condusă de preşedintele EUNIC în Liban dr. Dan Stoenescu, secretar I al Ambasadei României la Beirut şi reprezentant al Institutului Cultural Român, va include reprezentanţi ai societăţii civile şi actorilor culturali, precum Teatrul de Dans Maqamat, Editura Dar Onboz, Asociaţia pentru Arte Vizuale şi Teatrale (VAPA), Centrul pentru Tineret şi Cultură din Zouk Mikael (YCC), Centrul Cultural Safadi /Centrul German din Tripoli, Asociaţia Culturală şi Compania de Teatru Zoukak, Uniunea Libaneză pentru Dezvoltare (LDU), revista Agenda Culturel şi Asociaţia Metropolis. Participarea ONG-urilor libaneze la acest eveniment le va oferi posibilitatea să relaţioneze şi să împărtăşească din expertiza culturală şi know-how-ul lor reprezentanţilor societăţii civile în curs de dezvoltare din regiune, în special în urma evenimentelor prilejuite de „Primăvara arabă”. Din partea României va mai participa la dezbateri Daniela Zeca-Buzura, director TVR Cultural, la secţiunea „Televiziune, radio şi internet“.

Unul dintre obiectivele principale ale forumului este oferirea posibilităţii actorilor culturali şi societăţii civile din regiune de a se întâlni în scopul stabilirii unei reţele transfrontaliere. De asemenea, forumul urmăreşte reunirea aşteptărilor partenerilor culturali şi din cadrul societăţii civile în scopul de a conceptualiza structura pe termen lung al proiectului regional EUNIC. Forumul este organizat logistic de EUNIC în colaborare cu Centrul pentru Studii Al-Rai. Delegaţia UE în Iordania susţine financiar proiectul, în timp ce Delegaţia UE în Liban sprijină mai mulţi reprezentanţi ai ONG-urilor libaneze, fonduri suplimentare fiind furnizate de membrii EUNIC.

Evenimentul se va bucura pentru prima dată de participarea a peste 250 de reprezentanţi ai industriilor creative - operatori culturali, artişti, ONG-uri, organizaţii culturale şi instituţii, autorităţi publice, instituţii UE, precum şi membrii EUNIC din regiunea MENA (Algeria, Egipt, Iordania, Liban, Maroc, Teritoriile Palestiniene, Siria, Tunisia) şi UE. Domeniile de expertiză ale participanţilor includ întregul sector de creaţie: publicitate, arhitectura, artizanat, patrimoniu cultural, design, software educaţional şi petrecerea timpului liber, modă, film, video şi producţie audiovizuală, literatură, biblioteci şi editare, muzică, artele spectacolului şi divertisment, emisie prin televiziune, radio şi internet, arte vizuale. Industriile creative nu doar contribuie în mod semnificativ la PIB, ci, de asemenea, ele cresc mai rapid decât cele mai multe sectoare ale economiei şi generează noi locuri de muncă de două ori mai repede. Forumul urmăreşte să ajute factorii de decizie politică şi actorii culturali să înţeleagă mai bine industriile creative, pentru a identifica necesităţile acestora şi modurile în care ele ar putea fi abordate. Aceasta ar trebui să încurajeze, de asemenea, oamenii politici din lumea arabă să ia în serios sectorul şi să dezvolte politici şi strategii de sprijin pentru industriile creative.

Context:
EUNIC, Rețeaua Institutelor Naţionale pentru Cultură ale Uniunii Europene, are ca scop stabilirea unor parteneriate şi reţele între institutele culturale europene, în diferite state din lume. În Liban, formarea unei astfel de reţele încearcă să stabilească o mai bună coordonare a activităţilor între institutele culturale europene, să organizeze activităţi comune şi să răspundă în mod colectiv la apelurile europene deschise pentru a beneficia de finanţare suplimentară pentru programe culturale. EUNIC în Liban va organiza în luna noiembrie 2012 conferinţa regională reţelei culturale europene la Beirut. Membrii EUNIC în Liban sunt Consiliul Britanic, Institutul Goethe, Institutul Cultural Român, Institutul Italian de Cultură, Institutul Cervantes, Institutul Cultural Danez şi Institutul Francez din Liban.

Una dintre porţile culturii europene către spaţiul arab este Libanul, multicultural, multiconfesional şi plurilingv. În acest context, activitatea culturală a României, prin ambasadă şi ICR, este dezvoltată într-un larg parteneriat cu actorii culturali importanţi pe plan local şi regional, instituţii culturale de stat şi private, fundaţii şi universităţi, acţiunile culturale în această zonă fiind circumscrise în jurul a două axe principale: diseminarea şi promovarea culturii române în Liban şi sprijinirea unor programe de cooperare legate de dezvoltarea culturală ca un factor de dezvoltare, dialogul inter-cultural şi respectul pentru drepturile omului. Începând cu anul 2011, Ambasada României la Beirut şi Institutul Cultural Român desfăşoară mai multe proiecte culturale în Liban: concerte, cursuri de limba română pentru străini, târguri de carte, proiecţii de filme şi conferinţe. De asemenea, România, printr-un reprezentant din cadrul Ambasadei României la Beirut, delegat de Institutul Cultural Român să reprezinte politicile culturale, deţine un al doilea mandat de Preşedinte al reţelei EUNIC Liban, pentru perioada 2012-2013.