Sprijin financiar pentru maximum 4 galerii românești la ARCO 2018

Sprijin financiar pentru maximum 4 galerii romanesti la ARCO 2018

După succesul prezenței românești la ediția din 2017, Institutul Cultural Român din Madrid va susține și în 2018 participarea unor galerii românești la Târgul Internațional de Artă ARCO, ce se va desfășura la Madrid în perioada 21 – 25 februarie 2018.

Față de anul 2017, principalele modificări ce intervin în condițiile de acordare a sprijinului sunt următoarele: sprijinul financiar va fi acordat pentru maximum 4 galerii, față de 3 în 2017, selectate de organizatori la oricare dintre secțiunile „Program General” sau „Opening”, iar valoarea finanțării va acoperi un maximum de 50% din cheltuielile de închiriere a standului.

Selecția galeriilor participante va fi realizată direct de organizatorii târgului, galeriile interesate fiind încurajate să-și depună candidatura respectând procedurile de selecție și termenele publicate de organizatori. „Normelor generale de participare ale IFEMA” și „Normele specifice de participare” pot fi regăsite pe pagina de Internet a Târgului ARCO  http://www.ifema.es/arcomadrid_06/. Termenul-limită de depunere a candidaturilor este 3 iulie 2017.

Galeriile care intenționează să participe la procedura de selecție a târgului trebuie să dovedească că au fost deschise fără întrerupere publicului minimum doi ani și că organizează minimum patru expoziții în decursul unui an, toate deschise publicului și gratuite, în intervalul orar standard. Numărul total de galerii ce va fi susținut este de 4, respectiv primele trei galerii (înregistrate în România și care propun artiști români) cu punctajele cele mai ridicate din Programul General și o galerie (care îndeplinește aceleași condiții), cu cel mai mare punctaj, din secțiunea “Opening”. În cazul în care în secțiunea “Opening” nu va fi selectată nicio galerie românească, ICR va susține 4 galerii din Programul General, în ordinea punctajului stabilit de Comitetul de organizare. Suma totală de sprijin nu poate depăși 5.000 EUR pentru fiecare dintre galeriile ce participă în Programul General, suma fiind pentru standuri de tip SOLO/DUO, ori 2.750 EUR pentru galeria ce va fi selectată în categoria “Opening”. Suma totală a sprijinului oferit de ICR nu va depăși valoarea de 20.000 EUR pentru un număr maxim de 4 galerii.
Sprijinul financiar se va limita exclusiv la un procent de 50% din chiria standului și a serviciilor pentru expozanți incluse în chirie, care va fi plătit de Institut direct organizatorilor în baza unui contract încheiat cu organizatorii târgului de artă, la începutul anului 2018.
Galeriile beneficiare ale sprijinului financiar vor încheia un contract cu Institutul Cultural Român prin care se vor obliga să respecte Condițiile de acordare a sprijinului enumerate mai jos. Orice alte cheltuieli ocazionate de participarea la târg (transport, asigurări, invitați, etc.) vor fi suportate de galeriile ce beneficiază de sprijinul financiar.
Institutul Cultural Român de la Madrid nu se va implica în procesul de selecție a galeriilor, acestea urmând a respecta întocmai termenele și procedurile impuse de organizatori.

Calendarul de selecție a galeriilor la ARCO 2018:

3 iulie 2017: data-limită de depunere a candidaturilor din partea galeriilor

10-11 iulie 2017: reuniunea Comitetului organizator în vederea selectării galeriilor participante la ediția din 2018

17-18 iulie: anunțarea rezultatului selecției

în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea selecției, galeriile pot depune eventuale contestații conform regulamentului Târgului

11 septembrie 2017: reuniunea Comisiei de contestații

30 septembrie 2017: termenul-limită de publicare a rezultatului final după analiza Comisiei de contestații


Condiții de acordare a sprijinului:

1. Institutul Cultural Român va sprijini un număr de maximum 3 galerii - înregistrate în România și care vor prezenta la Târg artiști români - ce vor fi selectate în Programul General al ARCO 2017 prin acoperirea cheltuielilor de chirie pentru un stand de tipul SOLO/DUO (45 m2) în valoare maximală de 5.000 EUR/ galerie la care pot fi prezentați 1 sau 2 artiști. Cheltuielile de chirie a standului includ și serviciile pentru expozanți, respectiv:
- 2 pagini în catalogul oficial al ARCOmadrid 2017
- 3 conexiuni Wi-Fi (una pentru standul Solo/Duo)
- asigurare de răspundere civilă (până la suma maximă de 60.000 EUR) / Asigurare Multiferia (pînă la maximum 30.000 EUR)
- sprijin în promovare pe site, rețele sociale (Facebook, Twitter, Instagram), aplicația digitală a târgului și planul tipărit al târgului.
Asigurarea pentru lucrările de artă expuse va cădea în sarcina exclusivă a galeriilor.

De asemenea, Institutul Cultural Român va sprijini și o galerie selectată în secțiunea "Opening", în care selecția va fi făcută de curatorul/curatorii desemnat/desemnați de Comitetul organizator. Standul standard pentru această secțiune este de 25m2, iar costul maxim, ce include chiria și serviciile pentru expozant specifice acestei secțiuni, este de 2750 EUR.
2. Sprijinul pe care îl va acorda Institutul Cultural Român va fi doar pentru cheltuielile de chirie a standului și serviciile pentru expozanți menționate la punctul 1 și nu vor putea depăși 5.000 EUR pentru o galerie selectată în Programul General, respectiv 2750 EUR pentru o galerie selectată în secțiunea “Opening”. Institutul Cultural Român va plăti suma aferentă direct organizatorilor.
3. În cazul în care numărul de galerii selectate în Programul General este mai mic de 3, Institutul Cultural Român poate să decidă să susțină mai multe galerii din secțiunea “Opening”, astfel încât numărul total de galerii să fie de 4 (patru). De asemenea, în cazul în care în secțiunea "Opening" nu va fi selectată nicio galerie românească, Institutul Cultural Român poate să sprijine financiar până la 4 galerii selectate de Comitetul organizator în Programul General astfel încât suma totală de sprijin pentru toate galeriile să nu depășească valoarea de 20.000 EUR.
4. Galeriile care beneficiază de sprijinul acordat de ICR trebuie să respecte “Normele Generale de Participare ale IFEMA”, “Normele specifice de participare”  și orice alte condiții impuse de organizatori. În cazul în care galeriile beneficiare încalcă normele anterior menționate sau nu își îndeplinesc obligațiile, vor răspunde direct în fața organizatorilor târgului și vor suporta orice daune ce le vor fi imputate de organizatori direct sau vor fi imputate de organizatori Institutului Cultural Român din culpa galeriilor. În cazul în care o galerie va fi închisă de organizatori din cauza nerespectării “Normelor generale de participare ale IFEMA” sau “Normele specifice de participare” în timpul târgului sau după ce ICR a încheiat cu organizatorii contractul pentru chiria standului și a serviciilor pentru expozanți, galeria va restitui ICR suma pe care acesta a plătit-o organizatorilor și orice penalități ce ar rezulta.

5. Institutul Cultural Român nu va acoperi nicio altă cheltuială decât cele menționate la punctul 1. Orice alte cheltuieli cu transportul operelor și al personalului galeriilor, asigurarea lucrărilor, cheltuieli cu invitații, materiale promoționale, servicii suplimentare pe perioada târgului sau orice alt tip de costuri decât cele menționate la punctul 1 cad în sarcina exclusivă a galeriilor.

6. Galeriile beneficiare vor fi cele selectate prin procesele de selecție proprii ale organizatorilor, Institutul Cultural Român nefiind răspunzător pentru selecția făcută de aceștia.

7. Cade în sarcina galeriilor să candideze pentru a participa la Târgul Internațional de Artă Cotemporană ARCOmadrid 2017 conform condițiilor de participare, termenelor și condițiilor publicate de Comitetul organizator http://www.ifema.es/arcomadrid_06/

8. Reprezentanții galeriilor sau artiștii invitați prezenți la Târg vor menţiona sprijinul financiar acordat de Institutul Cultural Român pe perioada derulării târgului, în cadrul tuturor comunicărilor publice ale evenimentului (presa scrisă, radio, TV şi online).

*Aceste Condiții de acordare a sprijinului pot suferi modificări până la momentul încheierii contractului cu fiecare galerie beneficiară.

Pentru precizări suplimentare sau clarificări, galeriile pot contacta ICR Madrid la adresa de email: icrmadrid@icr.ro.