Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia

Update 17 decembrie 2018

Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia

În data de 17 decembrie 2018, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, s-a reunit Comisia de soluționare a contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia.

Conform art. 8 al Regulamentului de organizare a Concursului, participanții la Concurs pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat Regulamentul de organizare.

În cadrul ședinței, Comisia a examinat și soluționat contestațiile depuse de către autorii proiectelor „Dincolo de pădure”/”Beyond the forest” și „În umbra Europei: doi artiști ai Războiului Rece”/ ”In Europe’s shadow: two Cold War artists”.

În urma evaluării documentațiilor, verificării respectării prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și a Regulamentului de organizare și funcționare a Concursului, analizării fișelor de vot ale Comisiei de selecție, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis respingerea contestațiilor.

Decizia motivată a Comisiei va fi comunicată contestatorilor până la 19 decembrie 2018, conform Calendarului desfășurării Concursului.***

Rezultatele primei etape a concursului de proiecte ce vor reprezenta României la Bienala de Artă de la Veneția 2019

Pe  11 și 12 decembrie 2018, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, a avut loc procedura de selecție a proiectelor finaliste înscrise în cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia.

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale cu nr.2847/2018, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. Attila KIM;

2. Magda RADU;

3. Călin DAN;

4. Ioana CIOCAN;

5. Manuel SEGADE;

6. Sophie WILLIAMSON;

7. Monica MORARIU.

În cadrul ședinței, Comisia de selecție a primit spre evaluare un număr de 14 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Afacerilor Externe și Institutului Cultural Român.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei de selecție, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste (în ordinea alfabetică a titlurilor):

- Process Terminus;

- Propagandă modernistă/Modernistic propaganda;

- Unfinished conversations on the weight of absence.

Proiectele care nu au trecut în Etapa a II-a de selecție sunt următoarele (în ordinea alfabetică a titlurilor):

- Columna Mutãtio;

- Dincolo de pădure/Beyond the forest;

- Evadare din antropocen/Escape from anthropocene;

- Insulele afecțiunii/Islands of affection;

- În umbra Europei: doi artiști ai Războiului Rece/In Europe’s shadow: two Cold War artists;

- Lumea în infraroșu/World in infrared;

- Natură falsă/Fake nature;

- Naufragiu – Procesul/Castway – The Process;

- Nimic nu mai este interesant/Nothing is interesting anymore;

- Pavilion: Consiliul European al Rumpfilor/European Council of Rumpfs;

- Sala de stretching/The stretching room.

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecție va invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe finaliste (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de selecție. Comisia de selecție nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial și / sau expozițional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, până la data de 14 decembrie 2018, ora 14.00. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale.