Solitdar : Irina Botea lansează la Paris un nou concept

Promovarea tinerilor artiști români cu deschidere internațională și o mai bună înțelegere a situației romilor sunt două direcții prioritare ale acțiunii culturale a Institutului Cultural Român din Paris. Expoziția Irinei Botea : SOLITDAR (solidar+solitar), între 7 și 31 octombrie, la sediul ICR Paris, conjugă ambele demersuri. Valoarea nu a așteptat numărul anilor și Irina Botea s-a făcut déjà remarcată prin participări individuale sau de grup la evenimente din Europa și Statele Unite, a fost artist invitat al universităților Bilgi din Istanbul și DePaul din Chicago și a beneficiat de rezidențe de creație la Viena , Luxemburg, Vermont și Paris (aprilie-iunie 2008). Expoziția constă în trei scurte filme video al căror liant este ideea de solidaritate. Ce (mai) înseamnă ea în societatea contemporană, devorată de individualism, și cum poate ea rima cu libertatea individuală? Destinul minorității rome în Europa de azi este a doua constantă a reflecției artistice a în cele trei pelicule : Ladybug, Reconstituirea și Total confort. Cu Irina Botea, artistul-cetățean se întoarce în primplan. Referințe: www.icr.ro; www.institut-roumain.org; www.irinabotea.com