Simpozionul româno-turc „Figuri proeminente ale culturii române” (II). Nicolae Titulescu

Institutul Cultural Român “Dimitrie Cantemir” continuă seria de simpozioane științifice, reunite sub denumirea Figuri proeminente ale culturii române. Miercuri, 11 octombrie 2017, începând cu ora 10.30 va avea loc cel de-al doilea simpozion româno-turc dedicat lui Nicolae Titulescu (1882 – 1941), în sala de conferințe a prestigiosului muzeu Topkapı din Istanbul. Om de stat, diplomat, negociator, mediator al relaţiilor din sistemul internaţional în perioada interbelică, Nicolae Titulescu a contribuit la o promovare activă a României, fără precedent în istoria sa modernă.

Nicolae Titulescu a fost nu numai un important diplomat român, dar și membru al Academiei Române, preşedinte al Academiei Diplomatice Internaţionale şi unicul preşedinte al Ligii Naţiunilor care a deţinut două mandate la conducerea acestui for. Profundul angajament pentru menținerea păcii europene și mondiale, rolul deținut în constituirea unor formate de cooperare regională, ideile şi liniile de acţiune diplomatică au contribuit la renumele său de „ministru al Europei”. La eveniment vor participa profesori universitari din România și Republica Turcia.

Dr. Arthur Viorel TULUȘ este profesor universitar la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, director al Departamentului de Istorie, Filosofie și Sociologie din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie. Dintre volumele publicate, reținem următoarele titluri: Dunărea maritimă între Aranjamentul de la Sinaia şi Acordul de la Belgrad (1938-1948), Galaţi, 2008; Aspecte din viaţa comunităţilor evreieşti din jurul gurilor Dunării (până în 1938). Mituri istoriografice, percepţii contemporane şi realităţi istorice, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016; Stări de spirit ale populației din județul Cetatea Albă între anii 1933-1934,Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016. Dr. Tuluș are numeroase studii și articole în reviste de specialitate de prestigiu, dintre care menționăm: Antisemitismul – cauze și manifestări. O paralelă între Rusia țaristă și România Vechiului Regat,Cahul, Republica Moldova, 2016; The Jew - a Bolshevik Agent? Perceptions, Attitudes and Realities in Bessarabia, during the First Years of Romanian Administration (1918-1925),Ucraina, 2015; Istoria naţională – factor de colaborare / factor de dezbinare în relaţiile româno-ucrainene,Odesa, Ucraina, 2015; Diplomaţia românească interbelică, actori şi obiective, Republica Moldova, 2012; Humanism in the Nation-State: Inter-bellum Romania and the Problem of Assimilating the Jewish Minority, Gdansk, Polonia, 2012; Problema Basarabiei in istoriografia comunistă românească,Republica Moldova, 2012; The Jews’ involvment in the antinational communist movement in Romania during the inter-war period. Historiographycal and contemporary myths versus the historical reality,Praga, Cehia, 2012; Ocuparea Basarabiei în 1812. Interpretări în istoriografia comunistă românească,Chișinău, Republica Moldova, 2012; Aspects regarding repatriation of German Etnics from Southern Bessarabia (Bugeac) at the end of 1940,Ucraina, 2011; Perspectiva etică în abordarea regimurilor totalitare, Republica Moldova, 2011; Noul destin al Dunării. Unde va fi Europa?, Bulgaria, 2010; Perceptions of Bessarabia in post-1989 Romanian textbooks. Between a Romanian destiny and the call of independence, Republica Moldova, 2010; A consequence of the Second World War: the Agreement from Belgrad (18-th of August, 1948) and its effects upon the navigation on the Danube, Ucraina, 2010; Constante ale geopoliticii gurilor Dunării: braţul Chilia. De la politica rusă şi sovietică la cea ucraineană,Republica Moldova, 2010; Rolul eticii în scrierea istoriei totalitarismului. Cum pot fi evitate regimurile „nefaste”?, Republica Moldova, 2010; Viziuni politice româneşti la Conferinţa de Pace de la Paris: Ion I.C. Brătianu şi Take Ionescu, Republica Moldova, 2009; Consideraţii privind utilitatea istoriei din perspectiva dezvoltării Uniunii Europene, Republica Moldova, 2006; The cult of the personality of Ceauşescu – a type of pseudo-religion, Ucraina, 2005. De asemenea, notăm și partipări la conferințe naționale: Judeţul Cetatea Albă – un punct vulnerabil pe harta politică a României interbelice. Studiu de caz asupra anilor 1933-1934,Galaţi, 2006; Democraţia românească interbelică şi problema integrării minorităţilor etnice. Studiu de caz: comunitatea israelită, Bârlad, 2016; Germanii din sudul Basarabiei – formarea şi evoluţia comunităţii, Galați, 2014; Conflictul Tito-Stalin (1948-1953) şi consecinţele sale asupra Dunării, Constanţa, 2013; Zionism and Communism in Jewish Communities along the Lower Danube, Cluj, 2011; The Black Sea and the Nordic Sea connection through the Danube. The modern historical perspective, Târgovişte, 2011; Apariţia şi evoluţia doctrinelor politice în Europa şi în România. Studiu comparativ, Galaţi, 2010; Dunărea în atenţia Marilor Puteri în anii ′30 – importanţă economică sau geopolitică?, Galaţi, 2009; Nemulţumiri şi reacţii româneşti faţă de statutul interbelic al Comisiei Europene a Dunării,Galaţi, 2008; Conferinţa danubiană şi acordul de la Belgrad,Galaţi, 2007; Relaţiile comerciale interbelice româno-turce prin gurile Dunării,Galaţi, 2006; The European Commission of the Danube and the Romanian diplomacy, between the two World Wars,Galaţi, 2005.

De asemenea, dr. Tuluș are nenumărate participări la proiecte și stagii de cercetare post-doctorale, granturi europene, stagii de cercetare, este membru activ în asociații academice şi culturale de prestigiu, activitatea sa academică fiind recompensată cu importante premii și distincții.

Dr. Ioan Marius BUCUR este profesor de istorie și prodecan al Facultății de Istorie și Filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Din anul 2011 este lector invitat în cadrul Universității din Munich, Universitatea Carol din Praga, Universitatea Jan Palacky, Cehia, Universitatea din Lituania în cadrul unui program academic Religion and Political Change in Europe: Past and Present.

Dr. Bucur are numeroase participări în granturi internaționale, dintre care notăm: programul CLIOHnet “Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in Europe Culture”, Universitatea din Pisa, Italia; coordonator național al programului CLIOHnet2 “Consolidating links and Innovative Overviews for a New History Agenda for a Growing Europe, Italia; Coordonator național al programului "Creating Links and Innovative Overviews for A New History Research Agenda for the Citizens of A Growing Europe" (CLIOHRES), Universitatea din Pisa, Italia.

Dr. Bucur est membru în Comisia de Referenți Stiințifici ai Presei Universitare Clujene pentru domeniul Stiințe Sociale; membru în Board-ul Ludwig Boltzmann-Institute for European History and Public Spheres, Viena, Membru în Asociația Istoricilor din Banat și Transilvania.

În anul 2006, a obținut premiul pentru excelență didactică acordat de acordat de Universitatea Babeș-Bolyai.

Dr. Ömer METİN este lector la Universitatea Abant İzzet Baysal din Istanbul. Dr. Metin deține un doctorat în Relațiile Turco-române în perioada lui Atatürk, fiind specializat în istoria Balcanilor, istoria modernă a Turciei. Printre volumele și studiile publicate menționăm: Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Balkan Savaşlarında Muhacirlere Yardımları, Ankara, 2016; Romen Diplomatların Raporlarında Atatürk'ün Hastalığı, Ölümü ve Cenaze Töreni, 2013; Turkey's Role in Romanian's Diplomatic Struggle (1st of February 1943-23rd of August 1944), 2013; Balkan Savaşlar'ından Milli Mücadele'ye Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Yardım Faaliyetleri (1912-1922), 2013; Turkey and Romania at the Crossroads: The Balkans Divided (1944-1947), 2013; Romanya Arşivlerinde Adana Görüşmeleri, 2014; Türk-Romen Clearing Sözleşmesi ve Ekonomik İlişkilere Etkilileri (1935-1938), 2012; Balkan Savaşlarında Romanya-Bulgaristan Anlaşmazlığı: Güney Dobruca, 2012; Türk Modernleşmesinde Halk Seferberliğine Bir Örnek: Harf İnkılâbı, 2006; Atatürk Dönemi Türk Dıs Ticaretinde Romanya’nın Yeri, 2012. De asemenea, dr. Metin a participat la variate conferințe internaționale: Moștenirea istorică a Tătarilor; İkinci Balkan Savaşı ve Romanya; Immigration from Romania to Turkey According to Turkish and Romanian Archives (1923-1938); Revoluția Română din 1989 în presa turcă; Atatürk Döneminde Romanya Türklerinin Eğitim-Kültür Hayatı; Birinci Dünya Savaşında Bir Tarafsızlık Örneği: Romanya.

Dr. Bekir Yüksel HOȘ este lector la Universitatea Trakya din Edirne, cu specializări în domeniile politică și geografie regională, minorități etnice din zona Balcanilor, aspecte etnice, culturale, politice și economice din zona Balcanică etc. Printre publicațiile sale semnalăm: Geographical Analysis of Circassian Settlements in Balkans, Sarajevo, 2013; Resource Countries Towards Elazığ and Vicinity During Balkan Migrations, The Main Reasons and Consequences of the Migration, 2013; Reasons Behind Turkish Urban Dwellings In The Balkans, Tirana, 2012; Turkish Urban Culture And Its Traces In Balkans, 2012; ÖSS Ülkeler Coğrafyası, 2007; Natural Environment And Human Relations Of Greater Tirana, 2013; Structural Variations of Traditional Turkish Urban Dwellings in Balkans, Grecia, 2012; Geographical Analysis of Circassian Settlements in Balkans, 2013; The Effects Of Desert Dusts Upon Human And Human Environment, India, 2013. Începând cu anul 1995, dr. Hoș este implicat în numeroase activități d ecercetare de teren, cu precădere în țările balcanice.

Doamna Nazare-Abdula GÜLTEN, fost cadru didactic, profesor de istorie, fost redactorșef la două reviste culturale regionale, este în prezent președinta Uniunii Democratice Turce din România, filiala Galați. În anul 2003 a fondat Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Educație și Cultură Turcă „Dunărea de Jos” din cadrul UDTR, filiala Galați și timp de zece ani a fost președinta Comisiei de Cultură, Culte și Mass-media din cadrul Consiliului pentru Minorități Naționale. Este autoarea a numeroase studii și volume, dintre care amintim: Mevlana – Spiritul Profundei Frumuseți, 85 de ani de la Marea Victorie, Sarı Saltuk Dede - culegere de texte, Poveste de Nevruz, Spiritul Canakkale veșnic viu, 2016, Değerli günler için şiirler, 1999, En seçkin ilahiler, 2002, Sărbători de primăvară la turci etc.De asemenea, doaman Gülten este traducătoarea unor romane: Sari saltuk Baba, un sfânt în Dobrogea, 2015, Papucii lui Mahmut,Puiul, Pomul vieții în mitologia popoarelor turcice, Atatürk Bizimle, Ramazan ayı için yemekler, Sarı Saltuk Baba în viziunea secolului 21. În calitate de cercetător a susținut prelegeri și conferințe în cadrul unor prestigioase simpozioane organizate de universități și ONG-uri atât înțară, cât și străinătate și este colaborator la multiple proiecte naționale și internaționale. În anul 2013 primește distincția „Omul Anului” din partea Universității Celal Bayar din Republica Turcia, pentru promovarea culturii turce în Balcani.

Acest amplu program de conferințe științifice, reunite sub genericul Figuri proeminente ale culturii române se înscrie în avanpremiera programului „Centenar” și rolul unor personalități române în realizarea Marii Uniri din 1918. Totodată, programul reprezintă și o modalitate de promovare a unei personalități remarcabile atât pentru istoria și cultura națională, cât și cea regională și universală.