Simpozion științific româno - turc Nicolae Iorga, la Istanbul

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir”  în parteneriat cu Universitatea Galatasaray din Istanbul organizează primul simpozion științific româno –turc dedicat lui Nicolae Iorga (1871-1940) cu o participare academică de excepție.

Profesorii universitari care și-au anunțat participarea sunt prof. dr. İlber Ortaylı, dr. Kemal Karpat, dr. Ayșe Kayapınar, dr. Stoica Lascu, dr. Emanuel Plopeanu, dr. Corina Apostoleanu, dr. Anca Angela Dobre.

Simpozionul va fi moderat de către dr. conf. Enis Tulça, profesor de istorie la Universitatea Galatasaray.

Evenimentul se înscrie în seria de evenimente Figuri proeminente ale culturii române și va avea loc în data de 26 septembrie 2017, începând cu ora 10.30, la prestigioasa Universitate Galatasaray din Istanbul.

Nicolae Iorga (1871-1940) a fost un reputat istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român.

Este cunoscut ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filosof al istoriei, cu o impresionantă activitate științifică (peste 1000 de volume, mii de articole, studii și recenzii publicate).

Opera sa istorică cuprinde diverse domenii: monografii de orașe, de domnii, de familii, istoria bisericii, a armatei, comerţului, literaturii, tipăriturilor, a călătoriilor în străinătate etc., iar ca literat, a scris poezii, drame istorice, volume memorialistice.

Spirit enciclopedist, Nicolae Iorga este una dintre cele mai complexe personalități române, aparţinînd în egală măsură şi culturii universale.

Dr. Emanuel Plopeanu este decanul Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Principalele sale domenii de interes sunt: relațiile internaționale în zona de sud-est a Europei, relațiile dintre România și Turcia în sec. XX.

Printre publicațiile sale enumerăm: Politica Statelor Unite față de Turcia între anii 1943 și 1952, Iaşi, Institutul European, 2009, coautor al Istoriei sec. XX, vol. 3, 1939-1945, Diplomația Războiului,Constanța, Editura Ex Ponto, 2011; coordonator al volumelor Educational Reality Research - A fundamental coordination of training future teachers. Students Scientific Papers Volume, coordonator principal Daniela Căprioară, Academia Greifswald Publishing House, 2015; Dobrogea. Coordonate istorice și arheologice,Tulcea, 20-22 octombrie 2016, editori Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu, Iaşi, Editura StudIS, 2016. Volume documentare: România-Republica Turcia. Relații diplomaticevol. I, 1923-1938,Bucureşti, Editura Cavallioti, 2011, (co-autor);Scrieri și documente privind istoria modernă a Românilor,vol. I (1774 – 1866), vol. II (1866 – 1918),Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, (co-autor). De asemenea, a publicat peste 60 de studii în jurnale sau volume din România, Republica Moldova, Bulgaria, Turcia și are numeroase participări la conferințe internaționale. Este membru fondator al unor organizații: „Intermarium-Association for Intercultural Dialogue and Historical Studies”, Association for Baltic and Nordic Studies și Asociația „Dobrogea - Istorie și Civilizație”.

Dr. Stoica Lascu este cadru didactic la Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Dr. Lascu predă cursuri de istorie modernă, cu precădere istoria Dobrogei și comunitățile minoritare de aici. Este autorul a 6 volume din care un volum este publicat în limba macedoneană; este coautorul altor 8 volume, din care două volume sunt scrise în limba engleză și un altul în limba germană. De asemenea, a publicat peste 240 de articole și studii: 27 în limba engleză, altele în limbile bulgară, albaneză, franceză, italiană, macedoneană. Este membru al Academiei Oamenilor de Știință, președinte al Societății de Științe Istorice din România, filiala Constanța, membru al Societății de Aromâni din Dobrogea, membru în Societatea Culturală Macedo-Română, membru în Asociația internațională de studii slavice, est europene și eurasiatice.

Dr. Corina Mihaela Apostoleanu este directorul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”. Printre volumele, studiile și articolele publicate amintim: Scriitori de la Tomis, Literatura în Dobrogea, Istoria pe un clișeu: Dobrogea interbelică în colecția fotografului V. Nicolau, Scriitori junimiști și lecturile lor, Lectura publică românească. Gesturi și ritualuri. Scurtă privire istorică, Realitatea și supra-realitatea în contrapunct. Tehnici narative în proza lui Matei Vișniec etc.

Dr. Anca-Angela Dobre e ste bibliograf al Bibliotecii Județene „I.N.Roman” din Constanța, Compartimentul de bibliografia Dobrogei, iar în cadrul simpozionului de la Istanbul va organiza expoziția cu titlul Prezența lui Nicolae Iorga în spațiul dobrogean.

Dr. Dobre este coautor la Bibliografia Dobrogei și colaborator la Anuarul Istoriografic al României,I, 2011. Este autorul a numeroase studii: Consideraţii asupra învăţământului primar dobrogean în perioada ministeriatelor lui Spiru Haret, Elemente de thanathologie tomitană (sec. I-IIIp. Chr.), Reprezentarea „lumii de dincolo” în literatura şi filozofia epocii Principatului cu privire specială la Ovidius, Considerații privind presa culturală și religioasă, cu privire specială la spațiul dobrogean etc.

Dr. İlber Ortaylı este un reputat istoric turc, profesor universitar la Universitatea Galatasaray, fost director al Muzeului Topkapı (2005-2012).

Are numeroase studii și volume publicate, preocupându-se în mod special de istoria culturală, diplomatică și intelectuală din zona Balcanilor.

Printre cărțile publicate selectăm:Tanzimat'tan Sonra Mahalli İdareler,Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Türkiye İdare Tarihi,Osmanlı İmparator luğunda Alman Nüfuzu,Gelenekten Geleceğe, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı,Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul'dan Sayfalar,Studies on Ottoman Transformation, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı,Türkiye İdare Tarihine Giriş, Osmanlı Aile Yapısı, Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim, Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiye'sine, Osmanlı Barışı, Barış Köprüleri Dünyaya Açılan Türk Okulları, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, Kırk Ambar Sohbetleri, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-2, Eski Dünya Seyahatnamesi, Osmanlı’ya Bakmak, Türklerin Altın Çağı.

Dr. Kemal Karpat este un eminent istoric turc născut în România, la Babdag, specializat pe subiectele Imperiului Otoman. Este cunoscut ca cercetător și profesor la universitățile Harvard, New York, Wisconsin-Madison din America și Bilkent, METU, Istanbul Șehir din Turcia, fondator al unor asociații de prestigiu precum Turkish Studies Association, autor a sute de articole și zeci de cărți, consultant al președinților americani Jimmy Carter, Ronald Reagan și George Bush.

Dr. Ayşe Kayapınar s-a născut în Bulgaria, dar studiile gimnaziale și liceale le-a absolvit în Franța. A urmat apoi cursurile Universității din Ankara, Departamentul de Istorie și masterul la aceeași Universitate, secția de Istorie, cu o teză despre suveranitatea Imperiului otoman în Bulgaria.

A continuat cu studiile de doctorat, pe care le-a finalizat la Paris, Școala de Înalte Studii în Științe Sociale, Departamentul Istorie și Civilizație. În anul 2005, a fost numită lector la Universitatea Abant Izzet Baysal, Departamentul de Istorie și Literatură, iar în anul 2014 a fost numită conferențiar în Istorie Modernă. Tot începând cu anul 2014 a fost numită profesor de istorie la Universitatea Kâtip Çelebi din İzmir, Departamentul de Istorie, Facultatea de Științe Sociale și Umane. Prof. Kayapınar vorbește bulgară, franceză, engleză și rusă și are numeroase cărți și articole publicate.

Acest amplu program de conferințe științifice reunite sub genericul Figuri proeminente ale culturii românese înscrie în avanpremiera programului Centenar și rolul unor personalități române în realizarea Marii Uniri din 1918. În egală măsură, reprezintă și modalitate de promovare a unei personalități remarcabile pentru istoria și cultura națională, dar și cultura universală.