Simpozion Dimitrie Cantemir - istorie, cultură, patrimoniu

Simpozion Dimitrie Cantemir - istorie, cultura, patrimoniu

În contextul celebrării unui secol de unitate românească, teritorială și patrimonială și a marcării celor 345 de ani de la nașterea marelui cărturar Dimitrie Cantemir, ICR Istanbul organizează o serie de evenimente științifice și culturale, cu titlul Dimitrie Cantemir - istorie, cultură, patrimoniu / Kantemiroğlu –Tarih, Kültür, Miras. Programul, dedicat lui Dimitrie Cantemir, are drept scop punerea în lumină a unei personalități pe deplin universale, un reper de elită a ceea ce astăzi numim diversitate și multiculturalism, toate reunite într-o personalitate cu identități culturale complexe.

Alături de partenerii locali și naționali, Universitatea Istanbul, Arhivele de Stat Otomane din Istanbul și Institutul de Cercetare al Universității București, evenimentele au la Istanbul, pe 16 octombrie 2018, ora 11.00, în sala de conferințe a Universității Istanbul „Doktora Salonu”, apoi, la București, în ziua de 24 octombrie a.c., la Casa Universitarilor din București. Atât la Istanbul, cât și la București, programul va include un colocviu științific și un mini-concert cu muzica prințului Dimitrie Cantemir. La simpozionul de la Istanbul au fost invitați:

Dr. Mümin Yıldıztaş - scriitor, arhivist, cercetător, cu numeroase publicaţii științifice în domeniul istoriei și al politicii, fiind preocupat îndeosebi de zona Balcanilor. Licențiat al Universității Istanbul, Facultatea de Literatură, secția Istorie. În anul 1997 a absolvit sudiile de masterat ale Universității Istanbul, Institutul de Știinţe Sociale, Departamentul Istoria Republicii Turcia cu teza de dizertație „Elemente de criminalistcă și închisorile din Istanbul în perioada de armistițiu. Între anii 1990 - 2012 a lucrat la Direcţia Arhivelor Otomane de pe lângă Cabinetul Premierului turc. În perioada 2012 -2017 a ocupat funcția de Șef Birou în cadrul Direcţiei Arhivelor Otomane.În prezent este director adjunct la Direcția Județeană de Cultură și Turism Istanbul. Dintre volumele publicate amintim Yaralı Payitaht İstanbul’un İşgali (Cucerirea Capitalei Rănite Istanbul) – 2009; İpsiz Recep Emice, Istanbul, 2010; Osmanlı Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler (Despre Georgia și georgieni în Arhivele Otomane), volum bilingv, Istanbul, 2012; Şile'nin Kurtuluşu /I. Dünya Harbi ve Mütareke Dönemi'nde Şile (Eliberarea municipiului Șile/ Șile în timpul primului război mondial și în perioada de armistițiu), Istanbul 2017. A publicat numeroase studii și articole de specialitate precum: Milli Mücadele'de Hindistan Cephesi (Frontul indian din timpul Războiului de Independență), Ziarul Sağduyu, 29 mai - 2 iunie 1998; „Hilal-i Ahmer'in Faaliyetlerinden Bir Kesit” (O secțiune din activitățile Crucii Roșii din perioada Imperiului Otoman), Arşiv Dünyası (revista Lumea Arhivelor), nr. 1; „İşgal İstanbulu'nda Muhacirler ve Mülteciler” (Invadatori și refugiați într-un Istanbul aflat sub ocupație), Rumeli Kültürü Dergisi (Revista Culturală Bizanț), nr. 9/10, İstanbul 2004, pag. 60-67; „Mustafa Kemal'in Liderlik Karizması” (Liderul carismatic Mustafa Kemal), Simpozionul 19 Mai și Războiul de independență, 20-22 Mai 1999, Samsun,pag. 385-393; „II. Abdülhamid Dönemi'nde İnsanî Dış Yardımlar” (Ajutoare umanitare în perioada sultanului Abdülhamid al II-lea), Simpozionul Internațional dedicat Sultanului Abdülhamid și lui Gazi Osman Paşa (28-29 aprilie 2016), Primăria Gaziosman Paşa/Istanbul; „Bir Türkü ile Bir Dönem Tahlili: Sandık Sandıklar İçinde Çok Şanımız Var” (Analiza unei perioade istorice prin intermediul unei balade - Avem multă faimă pitită dintr-un cufăr în altul), Revista Sadâ, pag.5, toamnă 2016; „Mübadillerin Rumeli'den Getirdikleri Geleneksel Eğlenceler: Karacaobalıların Beşbeş-Sayıcı Gezmesi örneği” (Activități tradiționale de recreere aduse de refugiații din Bizanț: exemplul plimbatul din cinci în cinci a Karacaovalilor - o populație minoritară musulmană - vlahă, provenită din orașul Karacaova, partea macedoneană a Greciei adusă în Turcia odata cu schimbul de populație din anul 1924), al X-lea Congres Internațional de Istorie Balcanică (3-4 decembrie 2016), Samsun. A coordonat, editat și îngrijit multiple volume: „Medicina în Imperiul Otoman, vol. I și II”, Editura Biofarma, (transcrierea din alfabetul arab în cel latin și adaptarea din otomană în turca contemporană), İstanbul 2006, 800 pag.; „Macedonia sub administrația Imperiului Otoman” (împreună cu Sebahattin Bayram, Yıldırım Ağanoğlu ș.a.), Editura Arhivelor Otomane pe lângă Cabinetul Premierului turc, Istanbul 2005; „Vilajeti i Kosovës në dukumentet arkivore Osmane / Provincia Kosovo în documentele Arhivelor Otomane”, (împreună cu Sebahattin Bayram, Yıldırım Ağanoğlu), Editura Arhivelor Otomane pe lângă Cabinetul Premierului turc, Istanbul 2007; Shqiperia ne dokumentet Arkivale Otomane/ Armenia în documentele Arhivelor Otomane” (împreună cu Sebahattin Bayram, Yıldırım Ağanoğlu), Editura Arhivelor Otomane pe lângă Cabinetul Premierului turc, Istanbul 2007; Kırım Hanlarına Name i Hümayun / Scrisori trimise de sultan către hanii tătari din Crimeea”, Editura Arhivelor Otomane pe lângă Cabinetul Premierului turc, Istanbul 2007, etc. În cadrul simpozionului, dr. Mümin Yıldıztaş va vorbi despre Cantemir şi epoca sa în documentele Arhivelor Otomane.

Dr. Mehtap DEMIR este cadru didactic universitarîn cadrul secției de Muzicologie a Conservatorului de Stat din Istanbul și membru fondator al Departamentului de Etno-muzicologie și Folclor. Mehtap Demireste singura femeie artist din Turcia care a introdus în muzica populară anatoliană instrumentul numit „kemane”. De aproape 10 ani susține spectacole, în țară și străinătate, împreună cu grupul său de muzică tradițională, bucurându-se de numeroase aprecieri. În străinătate a încântat publicul cu armonii din muzica popular-tradițională Zeybek - Gazel (Amane). A participat şi a susținut conferințe despre cultura muzicală estică, tradiții și muzică din Anatolia și muzica de dragoste din saraiul otoman. A susținut cursuri la numeroase universități din străinatate. A fost parte activă a grupurilor de cercetare muzicală din Germania, SUA, İsrael şi Grecia, privind viața culturală otomană, muzica popoarelor şi influențele reciproce ale acestora, cât şi muzica tradițională „Amane” interpretată în cafenelele otomane. A înregistrat patru albume solo și a contribuit la realizarea unui număr impresionant de albume mixte, vocale și „kemane”. În anul 2016 lansează albumul intitulat „Le Parfume d’Asie Mineur“, o compilație de melodii populare interpretate de autori anonimi musulmani, din perioada 1910-1940. A publicat numeroase articole academice cu teme diferite, dar şi o carte despre studiul etnografic al muzicii turceşti. A reprezentat Turcia în numeroase festivaluri internaționale de muzică, precum Womex, Sxsw, Babelmed şi Womad. Este lector universitar şi susţine cursuri de introducere în științele sociale, antropologie muzicală, migrație și muzică, identitate și muzică. În prezent este membru al consiliului de administrație al Conservatorului de Stat din cadrul Universității Istanbul și membru al consiliului de administrație al Centrului de Cercetare al Femeilor din cadrul Universității Istanbul. În cadrul simpozionului, dr. Mehtap Demir va vorbi despre Aportul lui Dimitrie Cantemir în Muzicologia Turcă.

Dr. Cristina BÎRSAN este licenţiată în Litere la Universitatea Bucureşti, secția Română-Persană și doctor în filologie, cu o teză despre Dimitrie Cantemir şi lumea islamică. În prezent, Cristina Bîrsan este responsabil de comunicare și cercetare în cadrul Institutului de limbi și civilizații orientale de la Paris (Inalco). Cristina Bîrsan a fost asistent de cercetare la Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu” al Academiei Române și conferențiar la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere. În paralel, a desfășurat și o bogată activitate în mass media, fiind redactor la Televiziunea Română, Serviciul Arhiva multimedia, iar ulterior, consultant la TVR Cultural şi TVR Internaţional, dar și la Radio România Cultural. Activitatea de cercetare a continuat și prin bursele obținute: Bursă postdoctorală Fernand Braudel de la Ville de Paris (Maison des Sciences de l'Homme), Bursă de studiu la Institut français d’études anatoliennes «Georges Dumézil» - IFEA, Istanbul, Turcia, Bursă de studiu a Fundaţiei daneze «Eugen Lozovan», Paris, schimburi inter-academice, Academia de ştiinţe din Iran. Cristina Bîrsan a participat la numeroase colocvii, conferințe și dezbateri academice, dintre care notăm: Histoire de l’Empire ottoman: traductions et manuscrits, Bruxelles, 2014, Diversité dans l’unité: relations de l’Union européenne avec les pays balkaniques, Paris, 2010, La Turquie dans les médias télévisuels français, Paris, 2009, Un livre inconnu en Occident: Le Système de la religion mahométane de Dimitrie Cantemir, Paris, 2008, Un chrétien à Istanbul: Démètre Cantemir, Bâle/Beuggen, 2004. Printre publicaţiile Cristinei Bîrsan, reținem: Dimitrie Cantemir and the Islamic World, Istanbul, The Isis Press, 2004 (reeditare în 2010), Academia Română, Enciclopedia Literaturii Române Vechi, Bucureşti, 2018, Academia Română, Dicţionarul General al Literaturii Române, Ed. Univers Enciclopedic, 2005-2008, traducerea lucrării Histoire de l'Empire ottoman, sous la réd. de Robert Mantran, apărută în română la Ed. All, 2001, „Anecdotica în Istoria Imperiului otoman”, în Noi cercetări literare, 1996 etc. În cadrul simpozionului de la Istanbul, Cristina Bîrsan va avea o intervenție despre „Cantemir - ediţii, opere, critică în secolul al XXI-lea”.

Dr. Tasin GEMIL este istoric, profesor universitar și turcolog, iar în cadrul simpozionului va vorbi despre Locul lui Dimitrie Cantemir în istoria şi cultura turcă. Tasin Gemil a absolvit Facultatea de istorie și filosofie din cadrul Universității din Iași, de unde a obținut ulterior doctoratul, cu titlul: Ţările Române în contextul politic internaţional (1621-1672). Actualmente, Tasin Gemil este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, director al Institului de Turcologie și Studii Central Asiatice din Cluj Napoca și redactor-șef al Studia Turcologica Romaniae. Tasin Gemil a avut și o carieră diplomatică fiind ambasador al României în Republica Azerbaidjan și în Turkmenistan. Tasin Gemil a publicat 4 cărţi ca autor unic şi 6 volume în calitate de coautor, 5 volume ca editor, în jur de 80 studii ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, cca. 60 recenzii, polemici şi note bibliografice; mai mult de 100 de comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. A înfiinţat şi condus câteva asociaţii ştiinţifice şi culturale, între care „Asociaţia Cultural-Ştiinţifică România-Turcia”, „Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă şi Cultură Turco-Tătari din România”, domeniile sale predilecte de cercetare fiind istoria relaţiilor româno-otomano-tătare; istoria, cultura şi situaţia actuală a popoarelor din lumea turcică (Turcia, Asia Centrală, Crimeea, Caucaz, bazinul Volgăi). De-a lungul carierei, Tasin Gemil a primit numeroase titluri şi premii: Membru corespondent al Societăţii Turce de Istorie (Türk Tarih Kurumu) din Ankara, Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române (1991), Premiul „Radu Rosetti” al Fundaţiei Culturale „Magazin Istoric” (1993), Cetăţean de onoare al municipiului Medgidia (din 1999), Titlul de „Prieten al Azerbaidjanului” conferit de ziarişti azeri, titlul de „Personalitate Monumentală a Populației Turco-Tătare din România”, conferit de Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din București (2012), Titlul de „Senator de onoare” al Institutului Cultural Român „pentru serviciile de excepție aduse susținerii și promovării culturii române” (2013).

Claudiu Victor TURCITU este șef Birou Arhive Medievale, Fonduri Personale și Colecții din cadrul Arhivei Naționale, serviciul Arhive Istorice Centrale. În cadrul simpozionului de la Istanbul, Claudiu Turcitu va vorbi despre O copie manuscris a „Divanului sau gâlceavei înteleptului cu lumea” din Arhivele Naţionale. A absolvit Facultatea de Arhivistică (1997) și un Master în Istorie (1998) la Univesitatea Bucureşti. A beneficiat de o bursă de studiu oferită de Fundația Leventis la Centrul de Studii pentru Asia Mică de la Atena, în domeniul dezvoltării științifice a scrierii și literaturii Karamanlı. În prezent, este doctorandul Facultății de Drept la departamentul de științe politice și administrație publică al Universității din Atena. Are o experiență profesională în arhivarea documentelor scrise în turco-otomană, greacă și chirilică, dobandită ca archivist la Departamentul Arhive Medievale, din cadrul Arhivelor Naționale ale României, pe care îl și coordonează în prezent. A publicat mai multe articole științifice despre documentele karamane din Arhivele Naționale ale României în Hrisovul, buletinul Facultății de Arhivistică dar și în Studia Juvenum, București. A participat în decursul timpului la mai multe conferințe, printre care notăm: The Brâncoveanu International Symposium and Its Age, Potlogi, 2014, International Symposium on loyalty to Hunkar, 2013, Gebzi, Turcia, Simpozionul internațional al lacurilor și râurilor din Imperiul Otoman, Sulina (1800-1877) - punctul terminus al râului Dunărea, 2013, Kayseri, Turcia. De asemenea, a publicat numeroase comunicări științifice: Noi documente în scrierea karamanlı din arhivele române, București, 2007, Editarea documentelor de paleografie turco-otomană, București, 2007, Comerțul din țările române la sfarșitul sec. al XVIII-lea,în cadrul Congresului internațional de studii în neogreacă, Circulația karamanli în Țările Române, 2005, Considerații despre documentele aflate în arhivele române, Atena, 2000, Anul 1848 în documentele turcești din Arhivele Române, Pitești, 1998, Raiaua Giurgiu la sfârșitul sec. al XVIII- lea în documente otomane, Giurgiu, 1998 etc. Din 1996 este membru al Centrului de Studii Otomane al Facultății de Istorie, Universitatea București, iar din 2005 este membru al Societății de Studii Româno-Neoelene. Claudiu Turcitu face parte din bordul editorial al Revue des archives și Studia et Documenta Turcologica.

Dr. Constantin RĂILEANU este doctor în muzică al Universităţii Naționale de Muzică din București (2007-2014) și doctorand al Universității Aristotel din Tesalonic, secția Muzicologie (2017). Constantin Răileanu este dublu licențiat al Universității Naționale de Muzică din București: Muzică Bizantină (2006) și Dirijat de Cor Academic (2007). De asemenea, este licențiat al Universității București, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală, specializarea Istoria și Fenomenologia Religiilor (2001). Este fondator și coordonator al Ansamblului cameral de muzică veche Anton Pann (Anton Pann Ensemble). Este cercetător al muzicii vechi românești de sorginte orientală și interpret al acesteia. În cadrul simpozionului de la Istanbul, dr. Constantin Răileanu va avea o intervenție cu titlul Dimitrie Cantemir - Magister Musicae.

Dr. Clifford W. ENDRES își începe cariera universitară în anul 1985, ca profesor Fulbright la Universitatea Ege din Izmir, urmând apoi colaborări la universități prestigioase din Istanbul: Boğaziçi Universitesi, Başkent Universitesi, iar în prezent este profesor de literatură la Universitatea Kadır Has din Istanbul. În anul 1978 și-a obținut doctoratul în literatură comparată la Universitatea Texas din Austin. Printre publicațiile sale amintim: Fener’in Işığında İstanbul Tarihi  / Istanbul Art News, February 2015, Traveling in Turkey with Christopher M, Chicago Review, (2005), Ëdouard Roditi and the Istanbul Avant-Garde Texas Studies in Language and Literature, (2012), Bulamur, Naz. Tales of Istanbul in Contemporary Fiction. Mellen Press, 2011. Journal of Turkish Literature, (2012). Dintre traduceri, reținem: Istanbul Saga / traducerea Istanbul Destanı, Bedri Rahmi Eyüboğlu; Turkish Poetry Today, ed. George Messo. Red Hand Books, 2014;  The Sultan of Byzantıum / Bizans Sultanı, Selçuk Altun, London Telegram Books, 2012; Many and Many a Year Ago / Senelerce Senelerce Evveldi, Selçuk Altun, London Telegram Books, 2010. Interesul său pentru Dimitrie Cantemir derivă în mod special din interesul particular acordat zonei Fanar, Cornul de Aur din Istanbul. Autorul lucrează la un volum dedicat istoriei districtului, cu un focus pe sec XVII-XVIII, istoria familie Cantemir. Casa memorială, istoria personală, moștenirea muzicală și nu numai, toate acestea contribuind la faimoasa Perioadă a Lalelei în Imperiul Otoman. Intervenţia sa se numeşte: Dimitrie Cantemir – câteva întrebări.

În deschiderea simpozionului de la Istanbul sunt invitați rofesori din cadrul Departamentului de Muzicologie al Conservatorului de Stat din Istanbul; aceștia susțin un mini-concert cu muzică din Cantemir :

Dr. Pınar Somak, Artist Kanun -  preşedintele secției de muzică modal-tradițională și conduce Departamentul de Muzicologie al Conservatorului de Stat din Istanbul. Pınar Somak a absolvit studiile de licență la Universitatea Selçuk, iar după absolvire urmează studiile de doctorat la Universitatea Gazi. Pınar Somak a publicat diverse studii șicercetări, printre care reținem: Instrumentul Kanun – Specificații tehnice şi Abordare sistematică şi metode de predare în Universități pentru nivelul de începători.  Pınar Somak susține numeroase concerte în străinătate și este parte activă la realizarea albumelor Cinuçen Tanrıkıorur Saz Eserleri, Tutku, Rüya-Alaeddin Yavaşça Saz Eserleri. Are numeroase articole publicate în reviste de specialitate şi participă la diferite evenimente științifice (simpozioane, congrese, conferințe, etc.). Este autorul Türk müziği Nazariyat ve Solfeji / Muzică Turcească – Teorie şi Solfegiu, studiu publicat în 4 volume şi autorul cărții Bilimsel Anlatım ve Yazım Teknikleri / Explicații ştiintifice şi Tehnici de İnterpretare.

Dr. Hikmet Toker, Artist Tambur - cadru didactic universitar la Secția de muzică modal-tradițională, Departamentul de Muzicologie al Conservatorului de Stat din Istanbul. A absolvit studiile de licență la Universitatea Marmara, Facultatea de Ştiințe Sociale şi Istoria Islamului. Lucrarea de doctorat se intituleaza Sultan Abdülaziz Döneminde Osmanlı Sarayında Musiki / Muzica Otomană din Saray în timpul Sultanului Abdülaziz. Are trei cărți publicate: Muzică şi civilizație, Marş-ı Hassa, Elhan-ı Aziz şi Üzeyir Hacıbeyli, Studii asupra celor cinci articole. Deține numeroase articole despre tambur, publicate în reviste de specialitate și este editor la câteva reviste de profil.

Dr. Bilen Işıktaş, artist lăută, cadru didactic universitar la Secția de muzică modal-tradițională, Departamentul de Muzicologie din Conservatorul de Stat Istanbul. A absolvit Universitatea Tehnică Istanbul, Institutul de Ştiințe Sociale.Este doctor în Muzicologie şi Teorie Muzicală, cu teza: Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi: Şerif Muhiddin Targan / Şerif Muhiddin Targan – Perioada de tranziție şi modernizare otomană, relații de virtuozitate. În iunie 2009 participă la concursul internațional organizat de Universitatea Holy Spirit Klasik (USEK) din Beirut, împreună cu Academia Arabă de Muzică şi obține locul al doilea mondial. Lansează împreună cu 3D Ud Trio albumul intitulat Geç / Târziu. Bilen Işıktaş susține numeroase concerte în țară şi în străinătate: Germania, Belgia, Franța, Italia, Malaezia etc. Participă la diferite simpozioane interne și internaționale cu articole, secțiuni de carte şi studii, având ca teme principale sociologia muzicii, istoria muzicologiei otomane / turcești, muzica şi efectul de modernizare, Școala de la Frankfurt și cultura populară. Bilen Işıktaş este autorul volumului: Spiritul pelerinilor prin sunete şi litere: Mehmet Akif Ersoy şi Serif Muhiddin Targa.

Nağme Yarkın, Artist Kemence (vioară verticală), provine dintr-o familie de muzicieni. Începe studiul pianului încă de la vârsta de trei ani, iar apoi studiează instrumentul muzical kemence timp de 11 ani. Este artist în Corul de Tineret al Televiziunii de Stat. Arş Gör Nağme Yarkın a absolvit Universitatea Tehnică din İstanbul, Secția Creație Muzicală. Participă la Programul Erasmus pentru o perioadă de formare în Estonia, în cadrul Academiei de Muzică şi Teatru. Mai târziu, în anul 2013, finalizează studile de masterat la Conservatorul de Stat, Secția Creație Muzicală cu lucrarea intitulată Film Müzikleri ve Algısal Farklılıkları / Muzica de film şi Diferențe de Percepție. Din anul 2012 este cadru didactic universitar la Secția de muzică modal-tradiționala, Departamentul de Muzicologie al Conservatorului de Stat Istanbul, iar în prezent, urmează studiile de doctorat în cadrul Conservatorului de Stat.

Prin acest program, ICR Istanbul și-a stabilit ca obiective prioritare: (i) marcarea unei personalități emblematice pentru istoria și cultura unui secol de existență unitară a României, (ii) repunerea în lumină a operei și personalității lui Dimitrie Cantemir în context european, la confluenţa dintre Occident şi Orient, (iii) resuscitarea interesului publicului local, cu precădere mediului academic și universitar, pentru moștenirea istorică a lui Dimitrie Cantemir.