Simona Corlan-Ioan (coordonator) - Negru pe alb - memorii, istorii, identităţi în Africa francofonă / Noir sur blanc. Etudes, histoires, identites dans l'Afrique francophone, 2006, 320 p.

"Volumul de faţă se vrea o demonstraţie despre drumul istoriei ca parte a memoriei colective, trecând apoi la memorii ca obiect al istoriilor; el mărturiseşte despre cum se nasc locurile memoriei, dă seama despre eroii istoriilor, revigorând puternice controverse în jurul unor concepte incărcate. Această plurivocitate a gamelor de griuri, această coexistentă diversitate tensionată este însă găzduită de topos-ul francofoniei, ca singură, poate, resursă de unitate." Simona Corlan-Ioan

Volumul conţine texte în limba română şi în limba franceză.

Lucrare finanţată de Guvernul României prin Comisariatul General pentru Francofonie.