Serie de evenimente dedicate „Anului Constantin Brâncuşi”, la Cahul

Serie de evenimente dedicate Anului Constantin Brancusi, la Cahul

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chişinău, în colaborare cu Consulatul General al României la Cahul, organizează, în data de 28 octombrie 2016, o serie de evenimente pentru a marca „Anul Constantin Brâncuşi" în oraşul Cahul:

·         ora 11.00, Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Cahul: Vernisajul expoziţiei „Constantin Brâncuşi - Pasărea măiastră”

·         ora 12.30, Liceul Teoretic „Ioan Vodă" din Cahul: Vernisajul expoziţiei „Anton Pann - Povestea vorbei”

·         ora 14.00, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Cahul: Vernisajul expoziţiei „George Coşbuc - Nunta Zamfirei”

·         ora 18.00, Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hasdeu”:   Spectacolul de pantomimă, poezie şi muzică Pasăre în văzduh

Expoziţia „Constantin Brâncuşi - Pasărea Măiastră” a fost realizată cu prilejul împlinii a 140 de ani de la nașterea sculptorului și a Anului Brâncuși, 2016. Ampla expoziție (24 de bannere de 0,95 x 2,10 m.) aduce în fața publicului o serie de documente și fotografii legate de parcursul biografic al lui Brâncuși, imagini ale operelor sale, exegeze critice, articole, scrisori și mărturii referitoare la crezul artistic și existențial al lui Constantin Brâncuși, considerat de critica de specialitate drept cel mai important sculptor al secolului XX.

Expoziţia „Anton Pann - Povestea vorbei” este alcătuită din 22 de bannere de 0,95 X 2,10 m. şi conține o serie de documente, fotografii, poezii, proză, facsimile, partituri, inserții critice și mărturii privind viața și opera poetului, profesorului și compozitorului de muzică religioasă, autorului muzicii imnului național al României, personalitate de prim-rang a culturii noastre de la începutul secolului al XIX-lea, Anton Pan, „cel isteț ca un proverb", cum îl caracteriza Eminescu, de la al cărui naștere se împlinesc anul acesta 220 de ani.

Expoziţia „George Coşbuc - Nunta Zamfirei” marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea poetului şi traducătorului George Coșbuc. Cunoscut mai întâi ca poet, George Coșbuc a desfășurat și o prodigioasă muncă de traducător. Traducerile sale din marile capodopere ale lumii, cum ar fi Odisea lui Homer,  Eneida lui Vergiliu, Divina comedie a lui Dante, fragmente din Rig Veda, Mahabharata, Ramayana ș.a.,, dar și din Byron sau Schiller, respiră și astăzi un aer liric insolit, specific ritmului creației coșbuciene. Alcătuită din 24 de bannere de 0,95 X 2,10 m, urmărind parcursul biografic al poetului, expoziția aduce în atenția publicului o serie de documente și fotografii, poezii reprezentative din opera sa, articole, scrisori, documente de arhivă, facsimile, articole, , extrase din presa vremii, aprecieri ale criticilor referitoare la opera și personalitatea lui George Coșbuc, unul din marii clasici ai literaturii române.

Durata de expoziţiilor: 28 octombrie - 28 noiembrie 2016.

Spectacolul Pasăre în văzduh este un omagiu adus marelui sculptor Constantin Brâncuşi, un spectacol de pantomimă special conceput pentru a pune în evidenţă frumuseţea şi expresivitatea acestui tip special de artă. În completarea mişcării scenice, actorul Nicolae Jelescu va recita versuri consacrate Măestrei lui Brâncuşi semnate de Lucian Blaga, Victor Felea, Alexandru Căprariu, Nichita Stănescu, Valeriu Matei şi Vasile Grunea şi câteva aforisme din Brâncuşi. Fundalul sonor este asigurat de fragmente muzicale din George Enescu, Ciprian Porumbescu şi Liviu Ştirbu. Decorul, scenografia şi concepţia grafică a spectacolului este semnată de artistul platic Iurie Matei.