Seară Ada Kaleh la ICR Istanbul - prelegeri și prezentare de carte

Seara Ada Kaleh la ICR Istanbul - prelegeri si prezentare de carte

Pornind de la volumul Adakale-li. Patria din buzunarul de la piept, ICR Istanbul propune publicului turc și comunității Ada-Kaleh, cu precădere, un dialog inedit cu autoarele Carmen Mihalache și Magdalena Andreescu.

Astfel, joi, 23 noiembrie 2017, de la ora 18.30, ICR Istanbul își așteaptă oaspeții la o seară Ada Kaleh - prelegeri și prezentare de carte.

Carmen Mihalache va susține prelegerea cu titlul Insula din suflet. Un paradis în variantă dunăreană și rolul terapeutic al memoriei.

Carmen Mihalache (Huluță) este cercetător științific și șef de secție la Muzeul Național al Țăranului Român din București. Din anul 2000 coordonează activitatea bibliotecii Muzeului și a Arhivei etnologice, iar din anul 2006, activitatea Secției Documentare și valorificare. În anul 2007 a înființat în cadrul muzeului Editura Martor, a cărei activitate o gestionează. Este licențiată în Filologie la Universitatea București, a absolvit un master de Etnologie și Folclor la aceeași universitate, iar din 2003 este doctor în Filologie - folclor literar al Universității din Craiova.

În perioada 1997-2016, Carmen Mihalache a inițiat și a coordonat sau a participat la numeroase proiecte de cercetare și culturale destinate identificării, gestionării, conservării, valorificării și promovării patrimoniului cultural din diferite regiuni ale României. Dintre acestea, cinci au primit granturi naționale câștigate prin concurs, patru au fost finanțate din fonduri UE, iar unul a fost finanțat de Universitatea Indiana, Bloomington, SUA.

În aceeași perioadă, Carmen Mihalache a coordonat sau a participat ca membru în echipă la organizarea unui număr de 34 de expoziții temporare în București, în țară și în străinătate.

Carmen Mihalache a obținut finanțări nerambursabile din partea Administrației Fondului Cultural Național pentru cinci proiecte editoriale pe care le-a coordonat în perioada 2012 - 2017, finalizate cu nouă volume apărute la Editura Martor. De asemenea, este autor sau coautor în 25 de cărți și volume colective, dintre care menționăm: Irina Nicolau, Carmen Huluţă, Surâsul lui Harry, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 1999; Irina Nicolau, Carmen Huluţă, Matei Cerkez, Ana Pascu, Lecţii cu poveşti despre Facerea lumii (manual opţional de folclor pentru clasele III-IV), Ed. Sigma, Bucureşti, 2000; Irina Nicolau, Carmen Huluţă (editori), Credinţe şi superstiţii româneşti după A.Gorovei şi Gh. Ceauşianu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000 (ediţia I), 2012 (ediţia a II-a), 2013 (ediţia a III-a); Horia Bernea, Irina Nicolau, Carmen Huluţă, Câteva gânduri despre muzeu, cantităţi, materialitate şi încrucişare. Dosar sentimental, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2001; Ana Pascu, Carmen Mihalache, Tradiţii locale (manual opţional de folclor pentru clasa a VII-a), Ed. Paralela 45; Carmen Mihalache, Ana Pascu, Cosmin Manolache, Ciprian Voicilă, Îngeri, zmei şi joimăriţe. Mitologie populară pe înţelesul copiilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008; Carmen Mihalache (coord., autor, redactor și capitol introductiv la) Robii frumosului. Muzee şi colecţii săteşti din România, Editura Martor, Bucureşti, 2008 (ediţia I), 2012 (ediția a II-a); Carmen Mihalache, Magda Andreescu, Adakale-li. Patria din buzunarul de la piept, Ed. Martor, 2012; Carmen Mihalache (coord. și autor), Istorisiri armene. De la Ararat la Strada Armenească, Ed. Martor, București, 2015.

Carmen Mihalache a publicat articole și studii în publicații de specialitate din țară, în domeniile etnologie şi folclor, antropologie culturală, istorie orală, a participat la conferințe, simpozioane și workshop-uri din România și Serbia.

Între anii 1996 – 2000, Carmen Mihalache a colaborat (ca redactor, corector sau documentarist) cu mai multe edituri din Bucureşti (Teora, Humanitas, RAO, Cartea Românească). Printre premiile obținute, reținem: Premiul special al Asociaţiei Editorilor din România în 2003 (pentru volumul Arca lui Noe. De la neolitic la Coca-cola, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2002,coord. Irina Nicolau), Premiul „Horia Bernea” pentru patrimoniu imaterial acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor în 2006 (pentru proiectul Sântămăria Orlea – autoportret european ); Premiul ,,Smaranda Cantacuzino’’ al Fundaţiei Culturale Magazin Istoric în 2001 (pentru volumul Lecţii cu poveşti despre Facerea lumii,Ed. Sigma, Bucureşti, 2000)

Cealaltă autoare, Magdalena Andreescu, va susține prelegerea cu titlul: Ada Kaleh sau istoria de sub ape.

Magdalena (Molnar) Andreescu a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității București, apoi s-a angajat ca muzeograf la Muzeul Național al Țăranului Român, unde lucrează din anul 1997.

Pe lângă activitățile derulate ca specialist în etnologie, Magdalena Andreescu a îndeplinit și diferite alte funcții (coordonator serviciu Supraveghere, șef secție Muzeografie, Șef Birou Patrimoniu Recent, Manager proiect). În plus, în anul 2005 Magdalena Andreescu a îndeplinit în paralel și rolul de consilier colaborator la Ministerul Culturii și Cultelor, derulând activităţi din domeniul patrimoniului imaterial şi legate de programele instituţiilor subordonate Compartimentului Patrimoniu Imaterial şi Aşezăminte culturale.

În sfera activităților curente pe care le-a desfășurat la Muzeul Național al Țăranului Român se numără evidența patrimoniului (între 1997-2005)cercetare de teren, organizarea de expoziții, în țară și în străinătate.

Magdalena Andreescu este coautor la trei cărți: Măști, Irina Nicolau, Georgeta Roșu, Magdalena Molnar, Muzeul Țăranului Român, 2002, Adakale-li. Patria din buzunarul de la piept,Carmen Mihalache, Magda Andreescu, Ed. Martor, 2012, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, Aurelia Duţu, Vivian Dragomir, Angelica Mihăilescu, Emanuel Costoiu, Magdalena Andreescu-2010, și a făcut parte din colectivul de redacție a cinci lucrări colective.

Magdalena Andreescu a mai publicat articole (17) în publicații de specialitate din țară și străinătate (Italia, Ungaria). A participat la peste opsprezece conferințe, simpozioane și workshop-uri din România, Italia, Franța, Ungaria, Polonia. Magdalena Andreescu a coordonat patru proiecte printre care: Once upon a time… Ada Kaleh (Istanbul, Râșnov, 2011); Ada Kaleh, insula din suflet. Istoria de sub ape, (București, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Sibiu, 2012) Ada Kaleh - Insula visului și a uitării (București, 2013).

Din 2005, Magdalena Andreescu este membru al Asociației de Științe Etnologice din Romania (ASER),iar din 2001, Președinte al Comisiei naționale de evaluare la Concursul național de cultură si civilizație în România, organizat anual de Ministerul Educației. Din anul 2007, Magdalena Andreescu a activat ca formator la cursurile de formare profesională organizate de CPPC și este membru în comisiile de evaluare a absolvenților cursurilor pentru muzeografi si custozi. Ca expert independent a evaluat proiecte culturale în cadrul sesiunilor de selecție lansate de AFCN începând din 2009 până în prezent, iar din 2017 evaluează și pentru sesiunile lansate de ARCUB.

Acțiunea propusă de ICR Istanbul se înscrie într-un demers necesar de conservare a memoriei insulei Ada Kaleh și a locuitorilor săi. De altfel, Institutul a fost mereu un spațiu deschis memoriei insulei și insularilor, încercând să păstreze, prin toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, tradițiile și obiceiurile fostei insule de pe Dunăre.