Şcoala de retorică a tinerilor basarabeni, la Chișinău

În perioada 22-26 aprilie 2017, Institutul Cultural Român, prin Direcția Românii din Afara Granițelor, a organizat, în parteneriat cu asociaţia „Tinerii Moldovei” şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, la Chișinău, la sediul central al Uniunii Scriitorilor, o școală intensivă de retorică dedicată tinerilor basarabeni. Acest proiect derivă din nevoia formării unei elite capabile să reprezinte societatea civilă basarabeană.

În prezent, Republica Moldova se află într-un proces de integrare în structurile euro-atlantice, centrat pe paliere economice și politice. Simultan însă, este necesară conectarea socială și culturală a tinerelor elite basarabene la acest proces, deoarece printre principalele funcții ale acestora sunt reprezentarea comunităților sociale de apartenență, pe plan național și internațional, și satisfacerea cerințelor și nevoilor de natură socială, economică, politică și culturală ale celor pe care îi reprezintă. Mai mult, conectarea socio-culturală la acest proces a tinerilor din cadrul elitei sociale basarabene este necesară pentru a menține vitalitatea filonului românesc al spațiului basarabean. Un aspect semnificativ în proiectul de asigurare a continuității procesului de integrare euro-atlantică a Basarabiei este instruirea tinerilor cu potențial în arta leadership-ului.

În cadrul programului educaţional au participat aproximativ 30 de tineri basarabeni din diferite regiuni, liceeni, studenţi, masteranzi, dar şi doctori în diferite discipline.

Cursurile şcolii de retorică au fost susţinute de către doamna Monica Ghiurco, jurnalist şi producător TVR, domnul Mihai-Alexandru Răzuş, producător TVR, actor şi trainer, şi domnul Mircea Constantinescu, regizor şi profesor de teatru. Institutul Cultural Român a fost reprezentat de experţii Alexandru-Valentin Duţu şi Filip-Lucian Iorga.

Cursurile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților tinerilor de a utiliza cele trei elemente ale retoricii (ethos, logos, pathos) într-o manieră eficientă și echilibrată, de a construi un șir argumentativ al discursului, bazat pe logică și pe raționalitatea ideilor transmise, și de a susține discursuri pe teme variate. Au fost abordate aspecte teoretice legate de arta retoricii, de pantomimă, dicţie şi organizarea discursului, au fost exersate tehnici de persuadare prin limbaj non-verbal, gest, prin mimica feţei, intonaţie, mesaj, anticipare, empatie și curaj şi s-a lucrat la structurarea unui discurs coerent şi convingător.

Implicarea, interesul arătat şi progresele participanţilor pe parcursul celor câteva zile de training au fost remarcabile. Proiectul a fost mediatizat de către TVR Chişinău.