Românii din Peninsula Balcanică în documente din arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe (1921 1972)

Volumul ilustrat inaugurează o serie care își propune publicarea și valorificarea numeroaselor documente din arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe referitoare la românii din Peninsula Balcanică. Cele mai multe dintre documentele reproduse sunt inedite. Începând cu domnia lui Carol I (1866-1914), când România a deschis primele agenții, legații și consulate în Peninsula Balcanică, și până la instaurarea regimului comunist, situația economică, socială, educațională, confesională și culturală a comunităților românești din țările sud-dunărene a fost o preocupare constantă a diplomației românești. În arhiva diplomatică se păstrează un veritabil tezaur de documente cu această tematică.

„Volumul reprezintă o contribuție valoroasă, oferind o imagine cuprinzătoare a realităților vremii privind comunitățile româneşti din Balcani. Remarcăm efortul deosebit al editorilor de a pune la îndemâna specialiştilor şi a publicului larg surse de încredere pen­tru cunoașterea nemijlocită a istoriei comunităților românești din Peninsula Balcanică, în prima jumătate a secolului al XX‑lea.” – Prof. Nicolae Saramandu (membru corespondent al Academiei Române).

Editori: dr. Adina Berciu‑Drăghicescu, dr. Florin C. Stan, Dan Taloș

ISBN 978‑973‑577‑758‑6