Romania’s Diplomacy after the Great Union of 1918

Această lucrare de amploare publicată de Editura ICR prezintă, în toată complexitatea ei, evoluția unui secol de diplomație românească, de la eforturile de a uni toate provinciile românești după Primul Război Mondial până la rolul, uneori subestimat, jucat de România în relațiile internaționale din ultimii cincizeci de ani.

Volumul este rodul colaborării Institutului Cultural Român cu Academia Română.

Coordonator: Ion M. Anghel

Versiune engleză: Eugen-Radu Wohl

ISBN 978-973-577-767-8