Romanian Language Classes for Foreigners

Romanian Language Classes for Foreigners
ROMANIA IN A NUTSHELL
 

If you want to study Romanian for your business, for your job or for fun, the language courses given by the Romanian Cultural Institute are the right choice!

Modules:
Courses for beginners, intermediate and advanced learners. The study groups comprise 8-10 students. Duration: 2 months – 36 study hours (Tuesdays and Thursdays, from 6.30 PM to 8.30 PM) Please choose from the list below the series for which you would like to apply. NB: The 3rd series classes are an intenssive course (1 month):
 1st series:
January 15th – March 15th (dealine January 9th)  2nd series: Aprilie 2nd – June 2nd (deadline March 27th)  3rd series: June 8th – July 10th (deadline June 3rd). Intensive course: 3h x 3 = 9 h /week  4th series: August 10th– October 9th (deadline August 3rd)  5th series: October 19th – December 17th (deadline October 12th)
Applications
must be submitted to the e-mail address relatii.interne@icr.ro (attn. Ms. Silvia Varbedian), with a cc at: mona@icr.ro and oana.suciu@icr.ro or as a hard-copy, at the headquarters of the Institute.
Location:
"Alexandru Vlahuţă" Secondary School, Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (Calea Dorobanţi area).
Minimal costs! (850 RON per module)
The fee is payable either in cash, at the headquarters of the Romanian Cultural Institute, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, or to the bank account no. RO38TREZ7005009XXX000250, opened with DTCPMB. In order to have the guarantee of a place in one of the groups, the fee has to be paid in advance, before the begininng of the course.

If a student wishes to withdraw from the course, due to altered circumstances, the following rules will be applied:
• If you inform the ICR team in writing, before the course starts, we will be able to refund you the full course fee, minus an administrative charge of 10%.
• If you inform the ICR team in writing, during the first 3 weeks of the course, you will get a credit of the fee paid less the cost of lessons attended and a 25% administration fee.
• Credits and refunds are not permitted after the end of the third week of the term.

Among our teachers we have instructors from the University of Bucharest

Ilinca Ţăpuru Busurcă
graduated the Faculty of Foreign Languages and Literatures, specialization Russian Language and Literature - Romanian Language and Literature. She graduated the Master on Russian Cultural Studies and Business Communication and the second Master "Culture and Mentality in the European Integration of Romanians". Ilinca Tapuru works to the Department for Student's Services from the University of Bucharest and she taught Romanian Language at the Eudoxiu Hurmuzachi Institute (Center) for the Romanians from everywhere. She has experience in teaching Romanian Language for Foreigners.
Simona Irimescu Banciu
graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-French section (2004) and the Master on Cultural Anthropology, the Faculty of Letters, University of Bucharest (2005). She is a Ph.D. Student at the Institute of Literary Theory George Călinescu of the Romanian Academy. She taught Romanian Language for foreigners at the Eudoxiu Hurmuzachi Institute (Center) for the Romanians from everywhere and at the Courses of Romanian Language, Culture and Civilization organized by the Romanian Cultural Institute in Baia Mare and Braşov. She teaches French in a high school from Câmpina and she collaborates with the Center of Cultural Anthropology, from the University of Bucharest.
Ioana Constandiş Vasiloiu
graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-French section (2003), the Master on Modern Literature (2003) and the Master on Cultural Anthropology at the same faculty (2004). Ioana holds a Ph.D. in Romanian literature at the University of Bucharest, Faculty of Letters. She taught Romanian Language for foreigners at the Eudoxiu Hurmuzachi Institute (Center) for the Romanians from everywhere and Romanian Literature at the Faculty of Letters, University of Bucharest. She also collaborates with the Center of Cultural Anthropology, from the University of Bucharest and she is scientific researcher to the National Museum of Romanian Literature. She published in 2008 to the MNLR Publishing House the book "Receptarea critică a lui Eminescu până la 1930".
Mona Moldoveanu Pologea
graduated from the Faculty of Letters, University of Bucharest, the Romanian-French track (2003). She also holds an MA in Theoretic and Formal Linguistics (General Linguistic specialization) from the University of Bucharest (2004). She is a doctoral candidate in the same department. Mona taught Romanian for foreigners at the Eudoxiu Hurmuzachi Center for the Romanians from everywhere, at the Faculty of Foreign Languages, the University of Bucharest and she is also one of the instructors of the Courses of Romanian Language, Culture and Civilization organized by the Romanian Cultural Institute in Baia Mare and Braşov. She has published many articles in different specialized/cultural magazines and she is the author of the book "Limba română pentru străini" published at the ICR Publishing House.
Ana Borca
holds a PhD in Romanian literature form the University of Bucharest, Faculty of Letters. Intially raised and educated in the historical Maramures (a region that belongs nowadays to Ukraine), Ana is a specialist in teaching Romanian without using any other language, by emerging the students in a „lingusitic bath". She taught Romanian Language for foreigners at the Courses of Romanian Language, Culture and Civilization organized by the Romanian Cultural Institute in Braşov


Cursuri de Limbă Română pentru Străini
ROMÂNIA PE SCURT
 

Dacă doriţi să învăţaţi limba română pentru afacerea sau slujba dumneavoastră, ori din plăcere, cursurile de limba română oferite de Institutul Cultural Român sunt exact ceea ce vă trebuie!

Module:
Cursuri pentru toate nivelurile, de la începători la avansaţi. Grupele sunt formate din 8-10 cursanţi. Durata: 2 luni - 36 de ore de curs (în zilele de marţi şi joi, cu începere de la ora 6.30 PM până la 8.30 PM) Vă rugăm să alegeţi din lista de mai jos seria de cursuri la care doriţi să vă înscrieţi. NB: Cursurile din seria a 3-a sunt intensive (1 lună):
 Seria 1:
15 ianuarie – 15 martie (dată limită 9 ianuarie)  Seria 2: 2 aprilie – 2 iunie (dată limită 27 martie)  Seria 3: 8 iunie – 10 iulie (dată limită 3 iunie). Curs intensiv: 3h x 3 = 9 h / săptămână  Seria 4: 10 august – 9 octombrie (dată limită 3 august)  Seria 5: 19 octombrie – 17 decembrie (dată limită 12 octombrie)
Formularele de înscriere trebuie trimise la adresa de e-mail relatii.interne@icr.ro (attn. Dra. Silvia Varbedian) şi în copie la adresele mona@icr.ro şi oana.suciu@icr.ro sau depuse în format hârtie la sediul Institutului.

Costuri minime! (850 RON/modul)
  Taxa de curs poate fi achitată direct la casieria Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, sau în contul bancar al ICR, RO38TREZ7005009XXX000250, deschis la DTCPMB.

Pentru a vi se garanta un loc in cadrul unei grupe trebuie să platiţi integral taxa de curs, înainte de începerea acestuia.
Dacă un cursant doreşte să se retragă de la curs din diferite motive, se aplică următoarele reguli:
• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, înainte de începerea cursului, vă vom restitui suma plătită, mai puţin o taxă de prelucrare de 10%.
• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, în primele 3 săptămâni ale cursului, veţi primi o nota de credit pentru suma plătită minus contravaloarea orelor parcurse şi 25% taxa administrativă.
• Începând cu a patra săptămână nu se mai acceptă cereri de retragere.

Locaţia:
Liceul „Alexandru Vlahuţă", Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (zona Calea Dorobanţi).
Instructori:
printre instructorii noşti se numără cadre universitare din Universitatea din Bucureşti
Ilinca Tăpuru Busurcă
a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Rusă-Limba şi Literatura Română. A urmat cursurile de master Studii Culturale Ruse şi Comunicare în Afaceri şi al doilea master Cultură şi mentalitate în integrarea europeană a românilor. Lucrează la Departamentul Servicii pentru Studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti; a predat limba română pentru străini la Institutul (Centrul) Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni, la cursurile organizate de ICR la Bucureşti şi la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească de la Baia Mare şi la Braşov.
Simona Irimescu Banciu
este licenţiată a Facultăţii de Litere (2004), specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Franceză şi absolventă a Masteratului de Antropologie Cultturală a Facultăţii de Litere (2005), este doctorand al Instititului de Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române, domeniul antropologie culturală. A predat limba română pentru străini la Institutul (Centrul) Eudoxiu Hurmuzachi, la cursurile organizate de ICR la Bucureşti şi la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate de ICR la Baia Mare şi la Braşov. Predă limba franceză la liceul teoretic din Câmpina şi este colaborator al Centrului de Antropologie Culturală al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti.
Ioana Constandiş Vasiloiu
 este licenţiată a Facultăţii de Litere (2002), Universitatea din Bucuresti, specializarea Limba si Literatura Română - Limba şi Literatura Franceză, absolventă a masteratului de Literatura română modernă (2003) şi a Masteratului de Antropologie culturală (2004), Universitatea din Bucureşti. Este doctor în filologie, domeniul literatura română (2007). A predat limba română la Institutul (Centrul) Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni. Este asistent colaborator al Facultatii de Litere, Universitatea din Bucuresti şi cercetător ştiinţific la Muzeul Naţional al Literaturii Române. A publicat în anul 2008 la Editura MNLR cartea "Receptarea critică a lui Eminescu până la 1930".
Mona Moldoveanu Pologea
a absolvit Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, secţia Română – Franceză (2003) şi Masteratul de Lingvistică Teoretică şi Formală (specializarea Lingvistică generală), Universitatea din Bucureşti. Este doctorand al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine; a predat limba română pentru străini la Institutul (Centrul) Eudoxiu Hurmuzachi, la Centrul de limbi străine Ariel, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti şi la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate de Institutul Cultural Român la Baia Mare şi la Braşov. A publicat multe articole în diferite reviste culturale şi de specialitate şi este autoarea cărţii Limba română pentru străini.
Ana Borca
este licenţiată în litere şi Doctor în literatura română, cu o teză susţinută la Universitatea Bucureşti. După ce a urmat primii ani de şcoală în zona natală, în Maramureşul istoric (regiune aflată la ora actuală pe teritoriul Ucrainei), Ana a venit în România, unde s-a specializat în predarea limbii române fără a folosi altă limbă, cu alte cuvinte prin „scufundarea într-o baie lingvistică" a studenţilor. A predat limba română pentru străini la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate de ICR la Braşov.

Alumni care ne-au scris / Alumni who wrote us


"I keep on recommending the classes, because on the one hand it is great that you have 4 different levels, on the other hand classes start every third month. In addition you get a direct touch to Romanian culture through the institution, and last but not least it is a very good price for the quality you get." (Volker Moser
, Germania, participant la seriile 1 şi 2, Bucureşti)
"Taking Romanian language lessons as a group is more fun and more interactive than taking individual lessons. The three-month courses run by the Romanian Cultural Institute are divided into beginners, intermediate and advanced, so you are bound to be with students who are the same standard. You get a real feeling that you are learning there. After my three months there I felt I had definitely gained in knowledge and confidence, and will look to do another three-month course soon." (Andrew Begg, Australia, participant la seriile 1 şi 2, Bucureşti)

"Cursul de vară la Braşov oferit de ICR a fost o experienţă imposibil de uitat. Fiecare zi a fost plină de lecţii, prelegeri, activităţi, istorie, cultură si, la sfârşit, prietenie. Desigur, am învăţat mult în lecţiile mele care au avut loc în fiecare dimineaţă. Dar cred că am învăţat mult şi la plimbare cu colegii mei, prin peisajul superb, în mijlocul munţilor Carpaţi. Neapărat am vorbit tot timpul în limba română - ce fel de vedere noi am fost pentru românii nativi acolo! Coreeni, americani, sârbi, francezi, polonezi, şi multi alţi straini, au venit la Braşov pentru acest curs. Şi, bineînţeles, am învăţat mult de la profesorii mei de limba română şi de la cei care au susţinut prelegeri de cultură şi istorie. Am ţinut legatura cu doi dintre colegi şi mai studiez cu ei. Mai asist la un curs ţinut de un conferenţiar din echipa ICR la
Universitatea din Bucureşti, la Facultatea de Litere (Conf. Dr. Ion Manolescu). Şi cred că eu şi toţi ceilalţi (organizatorii şi participanţii) suntem prieteni. »
(Cristina Bejan
, SUA, partcipant seria 1, Bucureşti, şi cursurile de la Braşov)

"Vara aceasta (2008) a fost foarte interesantă pentru mine, pentru că am fost în iulie în Brasov. E un oraş foarte frumos cu clădiri vechi, un oraş care are suflet. Mi-a plăcut foarte mult acolo. M-am cunoscut cu mulţi oameni din toată lumea, cursul a fost foarte bine organizat. Profesorii au fost cu mare energia şi cursul aceasta a fost atât bun, datorită lor. Prelegerile despre film ale Irinei (Margareta Nistor) au fost foarte interesante. Mi-a placut atelierul pentru costum, modelajul în lut şi filmele. Cred că e foarte important să cunoşti cultura României, dacă studiezi limba română. Sper că voi veni din nou! Numai bine. Anja Arsic
(Serbia, participantă la cursurile de la Braşov)
Cursurile de vară organizate de ICR din Bucureşti sunt cel mai bun proiect adresat străinilor care doresc să înveţe limba română. Ambianţa nemaipomenită, atmosfera deosebit de agreabilă sunt numai nişte indicii pentru a da gustul acestei experienţe. Străinii veniţi în România pot , fără probleme "să-şi dezlege limba" (să-şi dezvolte cunoştinţele) într-un mod foarte plăcut mergând la cursuri sau conferinţe legate de cultura şi civilizaţia românească. Simultan, se organizează şi alte evenimente: excursii, concerte, ore de dans şi cântec, ateliere de ceramică, modelaj în lut, vizite la muzee, întâlniri cu oameni reprezentativi ai culturii, ai literaturii şi ai artei române. Profesorii de română sunt atât de amabili şi de bine pregătiţi, încât participarea la cursuri devine o adevărată plăcere. Relaţiile amicale care au apărut între noi mai durează şi astăzi, şi sincer putem vorbi chiar despre începutul unei prietenii. Intr-un final, la întrebarea: "De ce cursurile de vară?"aş răspunde astfel: "fiindcă sunt oameni în străinătate interesaţi să înveţe şi să vorbească limba română în România. Si pentru a da o notă personală, prezenţa mea la aceste cursuri, în două rânduri, dovedeşte utilitatea lor. (Bartosz Radomski
– Varşovia, Polonia)