România va deţine funcţia de preşedinte al reţelei EUNIC Liban

România, printr-un reprezentant din cadrul Ambasadei României la Beirut, delegat de Institutul Cultural Român să reprezinte politicile culturale, va deţine funcţia de Preşedinte al nou înfiinţatei reţele EUNIC Liban (European Union National Institutes for Culture), pentru perioada 2011-2012.

La întâlnirea de constituire, desfăşurată la 21 ianuarie 2011, au fost reprezentate institutele culturale naţionale din Europa prezente în Liban: Goethe Institut (Germania), Institutul Italian de Cultură (Italia), Consiliul Britanic (Marea Britanie), Misiunea Culturală Franceză (Franţa) şi Institutul Cultural Român (ICR).

Reprezentanţii institutelor culturale au semnat statutul clusterului EUNIC Liban şi au stabilit evenimentele culturale, care urmează a fi organizate pentru a marca Ziua Europei, în luna mai 2011. Cu această ocazie vor avea loc o dezbatere cu tema „Cooperare Culturală – Dialog sau Formă de post-colonialism?", cu participarea unor oameni de cultură şi jurnalişti din Europa şi Liban, şi un concert care va reuni mai mulţi DJ din Europa.

European Union National Institutes for Culture (EUNIC) este un parteneriat european al institutelor naţionale de cultură care investesc în proiecte culturale transnaţionale, beneficiind totodată de un anumit grad de autonomie faţă de guvernele statelor pe care le reprezintă. În prezent, în cadrul EUNIC se regăsesc 31 de organizaţii din 26 de state membre ale Uniunii Europene.

Scopul EUNIC este de a crea reţele de lucru şi parteneriate cât mai eficiente între organizaţiile participante pentru a promova înţelegerea şi diversitatea culturală în societatea europeană şi de a îmbunătăţi dialogul cultural şi cooperarea cu ţări din afara Europei.

EUNIC funcţionează pe două niveluri complementare:
1. întâlnirile şi colaborarea directă dintre preşedinţii sau directorii generali ai fiecărei instituţii naţionale (heads).
2. grupurile locale (clusters) formate din directorii sucursalelor instituţiilor membre. În ţările în care sunt reprezentate, fiecare institut are libertatea de a se asocia pentru a forma un cluster local, în scopul cooperării prin dezvoltarea proiectelor comune.

La şedinţa la nivel înalt a reprezentanţilor institutelor culturale membre EUNIC desfăşurată la Bucureşti în iunie 2010, s-a decis calitatea de membru la nivel de clustere locale. Există astfel posibilitatea ca atașații culturali ai ambasadelor statelor membre să facă parte din clustere înființate în orașe unde nu există institute culturale ale acestor state. Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie respectate trei criterii de bază: 1) fiecare președinte de institut este responsabil pentru desemnarea reprezentantului său în fiecare grup; 2) componenții grupului vor activa prin consultare permanentă cu președintele; 3) dacă într-un grup se dorește includerea unui membru care nu este reprezentat la nivel de președinte, atunci grupul trebuie să obțină acordul adunării președinților institutelor membre (Heads meeting).

România, prin Institutul Cultural Roman, a aderat la această reţea în iunie 2007. Preşedintele ICR, Horia-Roman Patapievici, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei, la reuniunea EUNIC din 2008 de la Berlin iar, din 17 iunie 2010, a preluat preşedinţia reţelei.