România, la Forumul European de Arhitectură, Patrimoniu și Politică în secolul XX

Institutul Cultural Român sprijină participarea cercetătorilor români Călin Dan, director al Muzeului Național de Artă Contemporană al României, și al doamnei Irina Tulbure, prof. dr. la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, la lucrările Forumului European de Arhitectură, Patrimoniu și Politică - „Arhitectura și politica secolului XX – de la invenție la patrimoniu”.

Evenimentul se desfășoară în cadrul programului Președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene și va avea loc la Sofia, în perioada 9-10 iunie 2022. Forumul este organizat de Ambasada Franței de la Sofia și Institutul Francez din Bulgaria, în colaborare cu instituții de prestigiu naționale și internaționale, între care: Universitatea din Sofia „Sf. Clement din Ohrid”,  Universitatea de Arhitectură, Construcții și Geodezie (UACEG), Institutul Național al Patrimoniului Cultural Imobil, Camera Arhitecților din Bulgaria, ICOMOS Bulgaria, Institutul Goethe din Sofia, Institutul Cervantes din Sofia, Institutul Cultural Italian din Sofia, Institutul Cultural Român, Institutul Francez din Paris, Institutul Francez din Serbia, Institutul Francez din Croația și Ambasada Franței în Albania.

Organizatorii își propun să abordeze multiple subiecte din vasta tematică de politici culturale, care astăzi sunt puse în discuție în toate țările europene. Evenimentul va reuni artiști, profesioniști în cultură și factori de decizie care lucrează la politicile culturale, turistice și de dezvoltare a teritoriului.

Fără a pretinde că întocmește o cartografie de ansamblu imposibilă, forumul își propune să confrunte unele dintre cele mai semnificative experiențe petrecute în Europa între sfârșitul Primului Război Mondial și sfârșitul Războiului Rece, prin evidențierea legăturilor complexe dintre discursuri și strategii politice, precum și transformările limbajelor imaginate și construite. Vor fi identificate liniile de continuitate și rupturile existente între anii 1920 și 1980. Vor fi evocate modalităţile prin care multe dintre cele mai remarcabile arhitecturi au devenit obiecte de patrimoniu, uneori la finalul unor intense polemici.

Un loc central în programul forumului îl vor ocupa discuțiile privind moștenirea arhitecturală pe care ne-a lăsat-o secolul al XX-lea și acea trăsătură comună dintre țările din Europa de Est și cele occidentale. Arhitectura apărută în prima jumătate a secolului în țări precum Germania, Italia, Spania, iar după război și în întregul Bloc de Est, este o arhitectură statală, oficială, care creează atât spații de locuit, cât și monumente și simboluri. Forumul European de Arhitectură, Patrimoniu și Politică în secolul XX de la Sofia va reuni specialiști pe tema acestei arhitecturi particulare, istorici, arhitecți de patrimoniu, filozofi, scriitori și artiști care abordează tema explorării spațiilor neconvenționale. Punctul de plecare va fi premisa că Europa de Est se află în prezent în pragul unei reconsiderări la scară largă a acestei arhitecturi totalitare, un proces care ar putea fi catalizat de expertiza franceză existentă și experiențele individuale care au fost deja întreprinse în Occident de-a lungul anilor.

În cadrul acestui eveniment cultural-științific, doamna prof. dr. Irina Tulbure va susține conferința cu tema „Despre realismul socialist în România. Realizări și eșecuri”, iar domnul Călin Dan va prezenta conferința „Autorul colectiv. O privire critică asupra realizării Casei Poporului”.

Detalii suplimentare şi programul evenimentelor pot fi găsite aici.


Program ARCHITECTURE & POLITICS OF XXth CENTURY