ROMA. Acad. Ioan-Aurel Pop, la „Conferințele Teatrului Național prezentate publicului Italian”

Seria „Conferințele Teatrului Național București prezentate publicului italian”, inițiată de Accademia di Romania, în colaborare cu Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, continuă sâmbătă, 29 mai, cu prezentarea conferinței „Cultura română - între Occidentul latin și Orientul bizantin”, susținută de Acad. Ioan-Aurel Pop. Iniţiate cu aproape opt decenii în urmă de către Ion Marin Sadoveanu, Conferinţele Teatrului Naţional au revenit pe scena Sălii Atelier începând din anul 2006 cu prelegerile unor personalități marcante ale culturii române pe teme dintre cele mai diverse şi incitante.

Cea de-a treia conferință, „Cultura română - între Occidentul latin și Orientul bizantin”, susținută de Acad. Ioan-Aurel Pop va fi prezentată sâmbătă, 29 mai, pe pagina de Facebook Accademia di Romania in Roma și pe canalul YouTube al Teatrului Național București.

Românii sunt singurul popor european care, prin originea romană, prin numele lor provenit de la Roma, prin limba neolatină și prin forma de creștinare, sunt, pe de o parte, occidentali, iar prin componenta slavă, prin limba slavonă a cultului, a cancelariilor și a culturii medievale, prin alfabetul chirilic (utilizat până în secolul al XIX-lea), prin biserica lor bizantină sunt, pe de altă parte, răsăriteni. Cultura românească a oscilat între aceste două extreme înainte de a realiza sincronizarea cu modelul de succes occidental, în cadrul unei sinteze sui generis. De aici provin și cele două mari orientări culturale – cea latinistă, modernistă și prooccidentală și cea protocronistă, autohtonistă și tradițională – care ne-au marcat existența și ne-au conferit specificul de cultură de interferență. (Acad. Ioan-Aurel Pop)

Conferințele selectate pentru această primă serie sunt disponibile, în limba română și subtitrate în limba italiană, pe pagina de Facebook Accademia di Romania in Roma și pe canalul YouTube al Teatrului Național București:

  1. 27 martie: Matei Vișniec -Teatru și jurnalism. Influențe reciproce / Teatro e giornalismo. Influenze reciproche
  2. 29 aprilie: Gigi Căciuleanu - L'Om Gigi: Linii_Trasee_Semne_Sensuri / L’Om Gigi: Linee_Percorsi_Segni_Sensi
  3. 29 mai: Ioan Aurel Pop – Cultura română între Occidentul latin și Orientul bizantin / La cultura romena fra l’Occidente latino e l’Oriente bizantino
  4. 30 iunie: Andrei Pleşu - Despre inimă / Parlare del cuore
  5. 27 iulie: Bogdan Aurescu - Interesul naţional şi actualitatea suveranităţii. Politica externă a României şi paradigma învingătorului / L’interesse nazionale e l’attualità della sovranità. La politica estera della Romania e il paradigma del vincitore.

Ioan-Aurel Pop este istoric, profesor universitar (din 1996), rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj (2012-2020) și președintele (din 2018) Academiei Române. Temele principale ale cercetărilor sale sunt concretizate în investigarea unor segmente majore pentru istoria medievală a românilor și a Europei Centrale și de Sud-Est: instituțiile medievale românești, adunările cneziale și nobiliare; formațiunile politice româno-slave din Transilvania secolelor IX-XIV; raporturile românilor din Transilvania cu spațiul românesc extracarpatic; influența bizantină asupra românilor nord-dunăreni; raporturile Transilvaniei cu Europa Centrală și Occidentală; structura etnică și confesională a Transilvaniei și a Ungariei în Evul Mediu etc. Este autor și coautor a peste 70 de cărți, tratate, manuale, numeroase studii și articole științifice, este Doctor Honoris Causa a multor universități din țară și străinătate, membru titular al Academiei de Știință și Artă de la Salzburg, al Academiei Naționale Virgiliene din Mantova și membru corespondent al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere de la Paris. A fost director al Centrului Cultural Român din New York (1994-1995), director al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (2003-2007), profesor invitat la Universitatea din Trento (20012-2003), profesor invitat la Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia (2003-2008). Este membru al Comisiei de istorie a relaţiilor internaţionale din cadrul Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice (Milano) din 1990.