Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

I. Pentru ocuparea postului de Director General – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale - 1 (UN) POST:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Rezultat selecție dosare

Observații

1.

IONESCU IRINA CORNELIA

ADMIS

2.

DUMITRU OVIDIU

ADMIS

II. Pentru ocuparea postului de Șef Serviciu – Serviciul Secretariat - 1 (UN) POST:

Nr.

crt.

  Numele şi prenumele

   Rezultat selecție dosare

Observații

1.

BACIU VASILE 

ADMIS