Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere de director general DGPII și Secretariat

REZULTATELE PROBEI SCRISE

PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE CONDUCERE DIN CADRUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

I. Pentru postul de DIRECTOR GENERALAL DIRECȚIEI GENERALE PROGRAME INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE - 1 (un) post

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

REZULTAT

1.

DUMITRU OVIDIU

RESPINS

II. Pentru postul de ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL SECRETARIAT- 1 (un) post

Nr.

crt.

   Numele şi prenumele

REZULTAT

1.

BACIU VASILE

RESPINS

Președinte comisie,