Rezultatele programului de premiere a proiectelor organizate în diaspora cu prilejul „Zilei Românilor de Pretutindeni"

Institutul Cultural Român (ICR), Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), și Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni (IEH) anunță luni, 1 august 2016, rezultatele programului de premiere a proiectelor organizate în diaspora având ca tematică „Ziua Românilor de Pretutindeni".

·         La categoria asociațiii românești din diaspora (organizații cu personalitate juridică de drept public sau privat, autorizate/înființate/înregistrate legal în statele de reședință) și persoanelor fizice premiul de 5000 de euro se acordă asociației Centrul Cultural Italo-Român din Milano (Italia).

·         La categoria mass-media de limba română din statele de reședință (presă scrisă sau online, canale radio șitv) nu a fost acordat premiul.

În concurs au fost înscrise 15 proiecte din următoarele țări: Italia (3 proiecte), Canada (3 proiecte), Franța (1 proiect), Germania (1 proiect), Spania (1 proiect), Olanda (1 proiect), Cehia (1 proiect), Cipru (1 proiect), Israel (1 proiect), Serbia (1 proiect), Ucraina (1 proiect).

Comisia de jurizarea fost formată din: Sorin Ghica - jurnalist Adevărul, Dan Gheorghe - jurnalist România Liberă, Marian Stere - jurnalist Radio România Internațional, Radu Cosma, consilier DPRRP, Ramona Mezei, expert IEH, prof.univ.dr. Radu Baltasiu, director Direcția Românii din Afara Granițelor și Limba Română - ICR.

Criteriile care au stat la baza evaluării au fost:

1.      Anvergura programului, proiectului sau acţiunilor la nivel naţional/internaţional, regional/local

2.      Originalitatea activităţilor organizate

3.      Promovarea valorilor culturale românești și a imaginii României și românilor în ţara de reşedinţă

4.      Tipul, numărul, diversitatea, distribuţia geografică şi gradul de implicare al beneficiarilor (parteneri, comunităţile româneşti de pretutindeni, grupurile ţintă, beneficiarii finali)

5.      Existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase (ale solicitantului)

6.      Promovarea în mass-media a evenimentului (număr de apariții la radio, în presă scrisă, internet/Social media, cronici pozitive referitoare la impactul în comunitate etc.)

Programul a avut două componente și s-a adresat:

·         Asociațiilor românești din diaspora (organizații cu personalitate juridică de drept public sau privat, autorizate/înființate/înregistrate legal în statele de reședință) și persoanelor fizice și

·         Mass-mediei de limba română din statele de reședință (presă scrisă sau online, canale radio și tv)

Detalii despre program aici http://icr.ro/pagini/premii-pentru-proiectele-organizate-in-diaspora-romana-cu-ocazia-zilei-romanilor-de-pretutindeni

Programul a avut ca obiectiv principal promovarea valorilor românești, integrarea românilor din diaspora în țările de reședință  fără pierderea identității româneşti şi transmiterea unui mesaj care include valorile Uniunii Europene și comunicarea interculturală, precum și creșterea competitivității la nivelul mediului asociativ românesc din diaspora