Rezultatele Etapei I de jurizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 18-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În zilele de 15 și 16 noiembrie 2022, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 18-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii nr. 3475/2022, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. domnul arh. Attila Kim, Comisarul participării României la cea de-a 18-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

2. doamna Monica Joița, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe

3. doamna arh. Cosmina Goagea

4. doamna arh. María Rosa Cervera Sardá

5. domnul arh. Krzysztof Ingarden

6. doamna arh. Ioana Alexe

7. doamna arh. Angela Kovacs

Conform Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei de selecţie, la prima întâlnire a membrilor Comisiei, aceştia au ales prin vot secret Preşedintele Comisiei, în persoana domnului arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 14 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 18-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia,publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste (în ordinea alfabetică a titlurilor):

· ACUM-AICI-ACOLO

· INCUBATORS OF COEXISTENCE

· PENDANT SPACES

Proiectele care nu au trecut în Etapa a II-a de selecție sunt următoarele (în ordinea alfabetică a titlurilor):

Titlu proiect

Nr înregistrare UAR

Punctaj

ALCHIMIE

BAV - 111

65,29

A TRASH JOURNEY

BAV - 107

47,71

CHECKPOINT

BAV - 112

43,71

FRAGIL-IN CAUTAREA IDENTITATII PIERDUTE

BAV - 110

54,14

PLAYGROUND TIME

BAV - 108

54,14

SYLVANIA 2.0

BAV - 101

59,29

STABILO-WORLD

BAV - 114

61,00

WATCHING THE GRASS GROW

BAV - 104

52,71

[W]ALL

BAV - 102

57,14

zBUCIUM_#[A]TEMPORAL

BAV - 113

53,29

# ZESTRE

BAV - 105

63,57

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care Comisarul şi Preşedintele Comisiei de selecţie, va invita, în data de 23 noiembrie 2022, reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finalişti (pot fi prezenți la această intâlnire maximum trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de selecție. Conform art. 21 al Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat Regulamentul de organizare a Concursului, conform art. 9 din Regulament. Contestațiile pot fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România (strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti) sau transmise pe e-mail la adresa bav2023@uniuneaarhitectilor.ro în data de 17 noiembrie 2022 (până la ora 17.00). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.