Rezultatele Etapei a II-a a Concursului de proiecte pentru reprezentarea României la Bienala de Artă de la Veneția 2022

La data de 12 ianuarie 2022, la sediul Ministerului Culturii din Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, a avut loc cea de-a doua etapă de evaluare a proiectelor din cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia, cu tema lansată de curatorul Cecilia Alemani „The milk of dreams”.

Comisia de selecție a evaluat cele trei proiecte calificate în etapa a II-a, acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului, respectiv:

- unitatea conceptului pentru ambele spații;

- fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele așteptate; relevanța/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);

- strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

În urma centralizării punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei, a fost desemnat câștigător, cu un punctaj de 92.14, proiectul: Tu ești un alt Eu: O catedrală a corpului / You are another Me: A cathedral of the body, autor: Pintilie Adina, curator Costinaș Cosmin și Neumann Viktor.

Proiectul "Tu ești un alt Eu: O catedrala a corpului / You are another Me: A cathedral of the body" se remarcă atât prin impactul estetic al instalațiilor video potențate de imersivitatea spațiului expozițional, care deconstruiește privirea cinematică unidirecțională, cât și prin actualitatea temei, rigoarea conceptuală a conceptului curatorial și abordarea intersecțională a subiectului propus. Juriul a apreciat în unanimitate proiectul îndeosebi pentru abordarea sa originală asupra poeticii și politicii intimității și pentru tematizarea politicilor corporalității, folosind arta ca instrument pentru a deschide un spațiu în care se poate materializa ideea unei comunități mai incluzive.

Locul al doilea a revenit proiectului DRAC, care a obținut un punctaj 83,00, autori: Matei Cătălin, Thompson Nye, UBERMORGEN, curator: Bojenoiu Adrian, iar locul al treilea a revenit proiectului Fântâna tinereții/ The foutain of youth, cu un punctaj de 78,43 autor:Hortensia Mi Kafchin, curator: Iancu Valentina.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse, până la data de 17 ianuarie 2022, la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, Sector 3, cod poștal 030833, ora 16:30, sau în format electronic, până la ora 23:59 a aceleiași zile, mai precis ultima zi în care se pot depune contestaţii potrivit prevederilor Art. 8, la adresa bienala.venetia@cultura.ro. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 4 (patru) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului Culturii, şi formată din trei membri desemnaţi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.

Concursul național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia este organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român, cu sprijinul UNICREDIT Bank, partener constant al participării României la Bienala de la Veneția, în ultimii ani.