Rezultatele concursului Bursele Woodrow Wilson 2023

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele Woodrow Wilson-2023, din data de 10.04.2023, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:


Nr. crt.

            Dosar înregistrat

Media finală

     ADMIS / RESPINS

1.

R.G.-54/05/23.02.2023

94.33

    ADMIS

2.

R.G.- 61/21/02.03.2023                  

92.00

    ADMIS

3.

R.G.-58/11/27.02.2023

90.33

    ADMIS


Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:

Nr. Crt.

    Numele şi prenumele candidatului

        Media finală        

 ADMIS / RESPINS  

1.    

RG - 65/41/06.03.2023

       67.00

RESPINS

2.

RG - 52/07/21.02.2023

      78.00

RESPINS

3.

RG - 51/15/20.02.2023

      66.67

RESPINS

4.

RG - 58/08/24.02.2023

      65.67

RESPINS

5.

RG - 58/15/28.02.2023

      70.67

RESPINS

6.

RG - 58/12/27.02.2023

      66.67

RESPINS

7.

RG - 61/51/02.03.2023

      65.67

RESPINS

8.

RG - 60/09/01.03.2023

      67.00

RESPINS

9.

RG - 61/19/02.03.2023

      76.67

RESPINS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Răzvan Dincă - Facultatea de Drept / Decan– Universitatea din București;

2. Conf. Univ. Dr. Antonio Momoc - Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării / Decan - Universitatea din București;

3. Conf. Univ. Dr. Florentina Nițu – Facultatea de Istorie / Decan -Universitatea din București;


Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.