Rezultatele concursului Burse pentru traducători profesioniști 2023

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Burse pentru traducători profesioniști-2023, şedinţă desfăşurată în data de 28.03.2023, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.         

 Dosar înregistrat  

Media finală

              ADMIS / RESPINS

1.

R.G.- 349/16/15.12.2022                

97.00

             ADMIS

2.

R.G.- 308/32/04.11.2022

95.33

            ADMIS

3.

R.G.- 308/31/04.11.2022

95.00  

            ADMIS

4.

R.G.- 308/33/04.11.2022

95.00

            ADMIS

5.

R.G.- 308/34/04.11.2022

93.33

            ADMIS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Conf. Univ. Dr. Mihaela Zamfirescu–Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departament Engleză – Limba Engleză - Universitatea Bucureşti;
  1. Lect. Univ. Dr. Nicoleta Gabriela Gheorghe – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departament Limbi și Literaturi Germanice – Limba Germană - Universitatea Bucureşti;
  1. Dr. Oana Vasile – Filolog;

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.