REZULTATE: proiectul care va reprezenta România la Bienala de Artă de la Veneția 2017

RECTIFICARE/COMPLETARE

referitoare la rezultatul etapei a II-a a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la  cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - la Biennale di Venezia

Având în vedere decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - la Biennale di Venezia, de admitere în parte a contestației formulate de co-autorul proiectului Creatura creativă, exclusiv cu privire la completarea anunțului oficial al rezultatului etapei a doua a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - la Biennale di Venezia,

În cuprinsul comunicatului de presă din 19 ianuarie 2017, privind rezultatele celei de-a doua etape de jurizare, se fac următoare rectificări/completări:

1.În loc de locul al treilea a revenit proiectului "Creatura creativă" al autorilor Cristina David, Ana-Maria Machedon, Alexandru Bounegru se va citi: "locul al treilea a revenit proiectului "Creatura creativă" al autorilor Cristina David, Ana-Maria Machedon, Hedwig Saxenhuber, Georg Schollahammer, Tranzit.ro/Iași."

2.Motivația Juriului pentru alegerea proiectului câștigător - "Geta Brătescu-Apariţii" a fost următoarea: "Proiectul Geta Brătescu. Apariții a întrunit numărul cel mai mare de puncte, luându-se în considerare coerența conceptului expozițional în ambele spații, fezabilitatea acestuia în ceea ce privește implementarea, încadrarea în bugetul estimat, precum și din perspectiva strategiei de promovare, atât în cadrul Bienalei de Artă, cât și în afara acesteia".

***

Rezultatele etapei a doua de jurizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - la Biennale di Venezia

În perioada 17-18 ianuarie 2017, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale din Bd.Unirii nr. 22, sector 3, București, a avut loc etapa a II-a din cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - la Biennale di Venezia.

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii nr.4006/2016, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

  1. Arh. Attila Kim, Comisar
  2. Cristian Alexandru Damian, Referent principal, Institutul Român pentru Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția
  3. Igor Efrem Zanti, Director, Institutul European de Design din Veneția
  4. Fabio Cavallucci, Director, Centrul de Artă Contemporană "Luigi Pecci" din Prato
  5. Călin Dan, Director general, MNAC
  6. Adrian Bojenoiu, Curator independent
  7. Anca Drăgoi, Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale

În cadrul ședinței, comisia a primit spre evaluare cele 3 proiecte calificate în etapa a II-a de selecție și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute pentru etapa a II-a în Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Afacerilor Externe și Institutului Cultural Român.

- unicitatea conceptului în ambele spații;

- fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);

- strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, a fost desemnat câștigător proiectul Geta Brătescu-Apariții, autori Geta Brătescu, Magda Radu, Corina Bucea, Diana Ursan, Raymond Bobar, Dan Burzo, Frederic Eyl, Steffen Oestreich, Marian Manten - punctaj 86,71p.

În ordinea punctajelor obținute, locul al doilea a revenit proiectului O mie de tranziții. Munca artistului după schimbarea lumii, autori Cătălin Gheorghe, Cristian Nae, Dan Acostioaei, Matei Bejenaru, Anca Benera, Arnold Estefan, Iulia Toma, Claudiu Cobilanschi - punctaj 76,85p.

Pe locul al treilea a fost clasat proiectul Creatura creativă al autorilor Cristina David, Ana-Maria Machedon, Alexandru Bounegru - punctaj 51,28p.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, până la data de 26 ianuarie 2017, ora 14.00*. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din membri desemnați de instituțiile organizatoare.  

*Conform HG nr. 28/2017 ziua de 23 ianuarie 2017 se stabilește ca zi liberă.

Conform Legii nr. 176/2016 ziua de 24 ianuarie a fost declarată zi nelucrătoare.

Detalii despre Concurs: aici