REZULTATE pentru Bursa George Enescu 2023

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa George Enescu 2023, şedinţă desfăşurată în data de 13.10.2022, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.

    Numele şi prenumele candidatului

   Media finală

   ADMIS / RESPINS

1.

    Mureșeanu Irina – Roxana  

       100

         ADMIS

2.

    Crețu Cătălin

       98.33

         ADMIS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Conf. Univ. Dr. Cristina Popescu-Stănești – Decanal Facultăţii de Interpretare Muzicală Universitatea - Naţională de Muzică Bucureşti;
  1. Prof. Univ. Dr. Bianca Luigia Manoleanu – Catedra de Canto - Facultatea de Interpretare Muzicală - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti;
  1. Conf. Univ. Dr. Sorin Lerescu – Compozitor - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universității "Spiru Haret" din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.