REZULTATE pentru Bursa Constantin Brâncuși 2023

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa Constantin Brâncuși 2023, şedinţă desfăşurată în data de 11.10.2022, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.

    Numele şi prenumele candidatului

     Media finală

       ADMIS / RESPINS

1.

   Stanca Ioana - Andreea

     97.67

             ADMIS

2.

   Gaspar Szilard - Miklos

     96.67

            ADMIS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Prof. Univ. Dr. Paulescu Cosmin Petru - Decan Facultatea de Arte Decorative și Design - Departamentul Artă Murală Universitatea Națională de Arte București;
  1. Conf. Univ. Dr. Stela Lie - Facultatea de Arte Plastice (FAP)Departamentul Grafică - Universitatea Națională de Arte București;
  1. Lect. Univ. Dr. Iosif Oprescu - Facultatea de Arte Decorative și Design (FADD), Departamentul Design - Universitatea Națională de Arte București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.