REZULTATE pentru Bursa Constantin Brâncuși – 2022

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul BURSAConstantin Brâncuși” – 2022, desfăşurată în data de 15.03.2022,


Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:


Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului                      Media finală                 ADMIS / RESPINS

1.            INESCU NONA - ALEXANDRA                                     100                                     ADMIS

2.            RIȚIU MARIUS - MIRCEA                                                96.67                               ADMIS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Prof. univ. dr. Adrian-Silvan Ionescu – Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” – Academia Română;
  2. Conf. univ. dr. Roxana Trestioreanu – Facultatea de Arte Plastice, Fotografie și Imagine dinamică – Universitatea Națională de Arte din București;
  3. Lect. univ. dr. Mihai Zgondoiu – Facultatea de Arte Decorative și Design – Universitatea Națională de Arte din București.

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Menționăm că au fost jurizate dosarele depuse în anul 2020.