Rezultate finale - Rezidențe pentru traducători în formare 2023

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Rezidențe pentru traducători în formare -2023, şedinţă desfăşurată în data de 16.03.2023


Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.

    Dosar înregistrat  

Media finală

 ADMIS / RESPINS

1.

R.G.-308/25/04.11.2022      

96.67

ADMIS

2.

R.G.-308/23/04.11.2022

88.33

ADMIS

3.

R.G.-308/26/04.11.2022

86.83

ADMIS

4.

R.G.-308/29/04.11.2022

81.83

ADMIS

5.

R.G.-308/28/04.11.2022

78.50

ADMIS

Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:

Nr. crt.   

Dosar înregistrat

   Media finală

 ADMIS / RESPINS

1.

R.G.-308/24/04.11.2022

   62.00

RESPINS

2.

R.G.-308/30/04.11.2022

   61.67

RESPINS

3.

R.G.-308/27/04.11.2022

   56.67

RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Prof. Univ. Dr. Constantin Geambașu–Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departament Filologie Rusă şi Slavă – Limba Polonă - Universitatea Bucureşti;
  1. Lect. Univ. Dr. Miruna – Ioana Bulumete–Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departament Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – Limba Italiană - Universitatea Bucureşti;
  1. Lect. Univ. Dr. Silvia – Alexandra Ștefan–Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departament Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – Limba Spaniolă - Universitatea Bucureşti;

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.