REZULTATE FINALE pentru Bursa Constantin Brâncuși - 2023


În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele Constantin Brâncuși, sesiunea 2023, şedinţă desfăşurată în data de 23.11.2022, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:


Nr. crt.                                    Numele şi prenumele candidatului                   Media finală                           ADMIS / RESPINS

1.                                              Stanca Ioana                                                                      100,00                                              ADMIS

                                                  Nr. înreg. 237/17/25.08.2022  

2.                                              Gaspar Szilard Miklos                                                    100,00                                              ADMIS        

                                                  Nr. înreg. 242/9/30.08.2022  


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Lect. Univ. Dr. Rusen Mihai-Ionuț - Facultatea de Arte Plastice - Departamentul Sculptură - Universitatea Națională de Arte București;

2. Conf. Univ. Dr. Anghel Ion - Departamentul Pictură - Universitatea Națională de Arte București;

3. Lect. Univ. Dr. Tudoran Andrei - Facultatea de Arte Plastice, Director al Departamentului Pictură - Universitatea Națională de Arte București.

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie au fost elaborate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.