Rezultate | Etapa I a Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la Biennale di Venezia

"Praey", "Fading Borders" şi "Together at the table/ Împreună la masă" sunt cele trei finaliste la Concursul Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia. 

În zilele de 26 şi 27 decembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identității Naționale cu nr. 3064/2019, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. domnul arh. Attila Kim, Comisarul participării României la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, Membru;

2. doamna Monica Morariu, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe, Membru;

3. doamna arh. Loredana Stasisin, Membru;

4. domnul arh. Vlad Sebastian Rusu, Membru;

5. domnul arh. Marius Miclăuș, Membru;

6. domnul arh. Grégoire Zündel, Membru;

7. domnul arh. Cristoph Grafe, Membru.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Comisiei de selecţie, la prima intâlnire a membrilor Comisiei, aceştia au ales prin vot secret Preşedintele Comisiei, în persoana domnului arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 19 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia,publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste, în ordinea alfabetică a titlurilor:

· PRAEY

· FADING BORDERS

· TOGETHER AT THE TABLE/ÎMPREUNĂ LA MASĂ

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care Comisarul şi Preşedintele Comisiei de selecţie, va invita, în data de 6 decembrie, reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finalişti (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere, Anexa 1) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare, conform art. 27. Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, in perioada 28 noiembrie decembrie - 2 decembrie 2019 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.

Anexă: Lista tuturor proiectelor (în ordine alfabetică)


Proiectele înscrise în Etapa I-a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, în ordinea alfabetică a titlurilor sub care au fost înscrise în concurs:

· CANAVA / LOOM

· #DIEZ

· E FFECT A

· EIDELON, 60%-71%

· EXPAT

· FADING BORDERS

· FROM_MY_WINDOW_TO_YOURS

· HOME 3020

· IN BALANCE / IN ECHILIBRU

· MASA

· MEET. ME. IN. THE MIDDLE

· POST

· PRAEY

· TAMBA

· TOGETHER AT THE TABLE/ÎMPREUNĂ LA MASĂ

· THE SECRET LIFE OF EVERYDAY OBJECTS

· TO GET THERE

· VOX//A SEAT AT THE TABLE

· YOU COUNT