REZULTATE. Concursul Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

ACTUALIZARE 22 IANUARIE 2018

Etapa a II-a a Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În perioada 20 – 21 ianuarie 2018, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, a avut loc etapa a II-a din cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 2826/2017, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

 1. Arh. Attila Kim, preşedinte (Comisar)
 2. Arh. Elisabeta Jurca, ARHIMAR Birou Arhitectură, Cluj Napoca, membru desemnat de MCIN
 3. Arh. Paolo Tomasella, Istituto Regionale per il Patrimonio Cultural del Friuli Venezia Giulia, membru desemnat de ICR
 4. Teresita Scalco, Univesitatea IUAV, Veneţia, membru desemnat de ICR
 5. Cristian Alexandru Damian, Institutul Roman de Cultură şi Cercetare Umanistică, Veneţia, membru desemnat de MAE-ICR
 6. Arh. Ştefan Ghenciulescu, Revista Zeppelin, Bucureşti, membru desemnat de UAR
 7. Arh. Andrei Şerbescu, ADN Birou Arhitectură, Bucureşti, membru desemnat de UAR

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare cele 3 proiecte calificate în etapa a II-a de selecție și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile oficiale ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România. 

Criterii:

a) originalitatea proiectului şi relevanța acestuia în contextul general al Bienalei și al temei ediției;

b) fundamentarea teoretică, claritatea mesajului şi reprezentativitatea conceptului curatorial;

c) unitatea conceptului pentru ambele spații;

d) fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/ oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;

e) strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, pe locul I a fost desemnat proiectul:

Mnemonics

Autori: Romeo Cuc, Coordonator; Irina Gudană, comunicare; Roxana Pop, graphic designer; Raluca Sabău, designer; Mihai Gheorghe, art director; Vlad Tomei, copywriter

Punctaj: 92p.

Propunerea interpretează tema Bienalei într-un mod apt să emoționeze și să atragă spre participare categorii foarte largi. Se adresează tuturor generațiilor și se leagă o situație specifică (joaca în spațiul dintre blocuri) de experiențe de viață general umane și de probleme contemporane: spațiul public și felul în care (mai) poate fi folosit, memoria și continuitatea de practici, libertatea, jocul, aproprierea, comunicarea, relația dintre intim și public, viața și spațiul urban real în contextul digitalizării. Conceptul curatorial se transformă pentru a activa Galeria Nouă și relația sa cu Campo Santa Fosca. Comisia de selecţie a apreciat modul în care, în faza a doua a concursului, au fost dezvoltate echipa de proiect, formatul catalogului și al celorlalte produse culturale. Bugetul este realist și echilibrat.

În ordinea punctajelor obținute, locul doi a revenit proiectului:

Space Capsule

Autori: Moldovan Anamaria, coordonator; Moldovan Paul Mihai, proiectant; Gagu Gloria, proiectant; Matei Diana, proiectant; Gurada Raluca, proiectant

Punctaj: 75,85p.

Accentul este pus pe deschiderea limitelor și pe tensiunea dintre suprafața unitară și diferențierea prin a treia dimensiune, pe inversarea ludică dintre relief și cer. Discursul arhitectural este direct și clar și sugerează o experiență spațială valoroasă și atractivă pentru vizitatori. Amenajarea din Noua Galerie pare mai degrabă o adaptare a celei din Giardini la un spațiu mai mic și mai scund și mai puțin o reinterpretare în context urban. Au convins mai puțin soluția tehnică (Comisia de selecţie fiind de părere că materializarea propusă nu ar reuși să respecte imaginea dorită), precum și dezvoltarea curatorială și informațiile legate de conținutul propriu-zis.

Pe locul trei a fost clasat proiectul:

Emigration

Autori: Sîrbu Iulia, urbanist; Aron Roxana, arhitect

Punctaj: 70,42 p.

Care ar putea fi spațiul emigranților – aici și acolo? Cum vorbim în termeni arhitecturali despre tragedii potențiale și transformări? Subiectul este unul esențial și urgent: nu doar pentru România (obiectul studiului și expoziției), ci practic pentru întreaga lume, emigrația pune în discuție teritoriul, economia, structurile sociale, cultura locală și cea internațională. Comisia de selecţie a apreciat felul în care proiectul selecționat aduce împreună datele, scara mare și fenomenul general cu oamenii reali, experiențele personale; interactivitatea ține aici mai ales de trezirea empatiei și a solidarității. Conținutul curatorial nu a fost însă suficient dezvoltat, catalogul nu pare a reuși să devină un element important al proiectului, campania de promovare nu se ridică la nivelul cerut de importanța evenimentului.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, până la data de 24 ianuarie 2018, ora 14:00. Acestea vor fi analizate şi soluţionate până la data de 30 ianuarie 2018, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, şi formată din 3 membri, desemnaţi de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român. Anunţarea publică a proiectului câştigător va avea loc în data de 31 ianuarie 2018.

Potrivit art. 8 din Regulamentul Concursului, Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte calificate în Etapa a II-a a Concursului:

 • Premiul I, pentru proiectul câştigător, în valoare de 6500 lei/net
 • Premiul II, pentru proiectul situat pe locul II, în valoare de 4500 lei/net
 • Pemiul III, pentru proiectul situat pe locul III, în valoare de 3500 lei/net

--------

REZULTATE

Etapa I a Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În zilele de 16 şi 17 decembrie 2017, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 2826/2017, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

 1. Arh. Attila Kim, comisar/membru
 2. Arh. Elisabeta Jurcă, ARHIMAR Birou Arhitectură, Cluj Napoca, membru
 3. Arh. Paolo Tomasella, Istituto Regionale per il Patrimonio Cultural del Friuli Venezia Giulia, membru
 4. Teresita Scalco, Univesitatea IUAV, Veneţia, membru
 5. Cristian Alexandru Damian, Institutul Roman de Cultură şi Cercetare Umanistică, Veneţia, membru
 6. Arh. Ştefan Ghenciulescu, Revista Zeppelin, Bucureşti, membru
 7. Arh. Ileana Tureanu, Uniunea Arhitecţilor din România, membru

Conform Regulamentului de Organizare şi Functionare a Comisiei de selecţie, la prima intâlnire a membrilor Comisiei, aceştia au ales prin vot secret Preşedintele Comisiei, în persoana domnului Arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 23 proiecte, dintr-un total de 25 proiecte, și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje(Anexă) pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia,publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste, în ordinea alfabetică a titlurilor:

1. Emigration

2. Mnemonics

3. Space Capsule

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului,Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care Comisarul şi Preşedintele Comisiei de selecţie, va invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finalişti (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere, Anexa 1) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurențilorîn scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare, conform Art. 27-28.Comisia de selecţienu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţiiprivind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, in perioada 19 decembrie - 21 decembrie 2017 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale.


Anexa REZULTATE ETAPA a IIa