Rezultate burse „Ion Mincu” 2017-2018

REZULTATE 2017-2018

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul „Burse Ion Mincu”, şedinţă desfăşurată pe data de 01.03.2018, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Nr. crt. 

Numele şi prenumele candidatului

1.

SIMINA STAN

2.

ALEXANDRU MEXI

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. univ. dr. Sorin Vasilescu - Profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, membru al Academiei Române.

2. Conf. univ. dr. Dorina Vlad - Conferențiar la Universitatea Tehnică Cluj, Facultatea de Arhitectură și Urbanism.

3. Conf. univ. dr. Răzvan Luscov - Conferențiar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Criteriile generale de evaluare și selecție utilizate au fost următoarele:

PROIECT: punctaj maxim = 80

- 10%: Obiective

- 10%: Originalitate

- 5%: Analiza materialelor digitale

- 10%: Coerența conceptului de cercetare

- 20%: Fezabilitatea proiectului de cercetare cât şi a calendarului propus

- 10%: Rezultate

- 10%: Relevanţa cercetării în ţara şi instituţia aleasă

- 5% Potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi instituţiile corespondente din România (dacă stagiul se desfășoară în afara țării)

CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20

- 10%: Studii & competenţe

- 10%: Publicaţii/Contribuții