REZULTATE - Bursa pentru jurnaliști culturali străini – 2022

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa pentru jurnaliști culturali străini -2022, şedinţă desfăşurată în data de 06.09.2022, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. Crt.

 Numele şi prenumele candidatului

  Media finală

   ADMIS / RESPINS

1

LEDUC MARINE SYLVIE ANNE

   98,33

   ADMIS

2

KONG CARLOS DAVID

   98,00 

   ADMIS

3

MOREAU SYLVAIN

   85,00 

   ADMIS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Conf. Univ. Dr. Maria Cernat – Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste -Universitatea Titu Matiorescu;
  2. Lect. Univ. Dr. Manuela Preoteasa – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Universitatea din București;

Lect. Univ. Dr. Bogdan Oprea – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Menționăm că au fost jurizate dosarele depuse în anul 2020.