REZULTATE 2024 / Bursele destinate Jurnaliștilor Culturali Străini

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele pentru jurnaliști culturali străini - 2024, şedinţă desfăşurată în data de 10.06.2024, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:


Nr. crt.Număr înregistrare dosarMedia finalăADMIS/RESPINS
1.RG/130/28-09.05.202486,67ADMIS
2.RG/127/2-06.05.202482ADMIS
3.RG/128/41-07.05.202475,33ADMIS

Punctajele finale au fost:

Nr. crt.Număr de înregistrare dosarMedia finalăADMIS/RESPINS
4.RG/117/25-26.04.202470,33RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:


1. Dna. Mihaela Dedeoglu –JurnalistpentruRFI;

2. Dna. Laura Mușat – Manager Cultural la Ephémère;

3. Dna. Daria Ghiu -Jurnalist pentru Radio România Cultural.

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.