REZULTATE 2021 – BURSA WOODROW WILSON – sesiunea 2020 – 2021

REZULTATE 2021 – BURSA WOODROW WILSON – sesiunea 2020 – 2021

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele ” Woodrow Wilson, sesiunea 2020 - 2021, şedinţă desfăşurată în data de 26.01.2021, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Miclea Adriana

Jora Octavian – Dragomir

Stan Mircea – Flavius

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Vedinaş Verginia - Facultatea de Drept - Universitatea din București;

2. Cadru didactic Dr. Remus Iustin Nică –Facultatea de Istorie-Universitatea din București;

3. Conf. Univ. Dr. Alin Spânu –Facultatea de Istorie - Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.