REZULTATE 2021 – Bursa „George Enescu” – sesiunea 2020-2021

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele George Enescu” - sesiunea 2020-2021, şedinţă desfăşurată în data de 23.11.2020, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Mîndru – Turunen Elena

Ritivoiu Mihai

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Antigona Rădulescu - Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală - Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti;

2. Conf. Univ. Dr. Olguţa Lupu - Membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Decan al Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală - Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti;

3. Prof. Univ. Dr. Vlad Dimulescu - Director de Departament Instrumente cu claviatură şi Muzică de cameră, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie au fost elaborate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.