Rezidenţe de creaţie la Institutul Cultural Român din Paris

Profesioniştii români din diferite domenii umaniste pot beneficia de până la două luni de rezidenţă de creaţie la Institutul Cultural Român din Paris, în cadrul unui program realizat de ICR Paris cu sprijinul Ambasadei României în Franţa. Programul se adresează cetăţenilor români cu domiciliul permanent în România, cu vârsta maximă de 45 de ani, cunoscători ai limbii franceze şi/sau engleze. Solicitanţii vor prezenta un pre-proiect. Acesta trebuie să se înscrie în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design, fotografie, instalaţii); arhitectură ; literatură ; critică literară şi critică de artă ; jurnalism ; film ; teatru ; muzică ; dans contemporan ; management cultural ; muzeologie ; patrimoniu.
Câştigătorii concursului vor beneficia de un bilet de avion dus-întors Bucureşti-Paris, o bursă de rezidenţă în valoare de 1.000 Euro/lună, cazare pe o perioadă de 1-2 luni într-o garsonieră echipată cu tot confortul necesar, în incinta Palatului de Béhague, precum şi de logistica şi reţeaua profesională a ICR Paris.
Programul oferă bursierilor posibilitatea de a se consacra, pe perioada rezidenţei, exclusiv unei activităţi de concepţie/creaţie şi producţie, de a crea legături şi a colabora cu actori din mediile profesionale franceze specifice, precum şi de a contribui la crearea unui fond de proiecte promovat de ICR Paris. Durata rezidenţei va fi stabilită în funcţie de natura proiectului prezentat.
Bursierii au obligaţia de a finaliza, la sfârşitul perioadei de rezidenţă, un proiect care va fi remis ICR Paris. Creaţiile produse în cursul rezidenţei vor purta, în orice acţiune publică, menţiunea « Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Paris » şi logoul institutului.
Concursul se va organiza de două ori pe an după cum urmează :
- în luna mai
, pentru perioada iulie – decembrie - în luna noiembrie, pentru perioada ianuarie – iunie. În acest an, în mod excepţional, termenul limită de depunere a dosarelor este data de  1 august, pentru perioada de rezidenţă cuprinsă în intervalul 1 octombrie – 31 decembrie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs este disponibil la adresa http://www.icr.ro/filiale/index.php?cod_filiala=10. Formularul se completează în limba franceză sau engleză, şi se trimite :
- fie prin poştă la adresa :
ICR Paris
- Concurs rezidenţe de creaţie -
1, rue de l'Exposition
75007 Paris
(cu specificarea « Dosar de înscriere pentru concursul de rezidenţe de creaţie)

- fie prin e-mail la adresa :
institut @ institut-roumain.org

Dosarul poate fi însoţit de materiale documentare ataşate (maxim 10 Mb prin e-mail) sau pe CD, trimis prin poştă.

Detalii : www.icr.ro/RezidentaParis