Rezidenţe de creaţie la ICR Paris

Două rezidenţe de creaţie în cadrul Institutului Cultural Român din Paris
Program realizat cu sprijinul Ambasadei României în Franţa
 

Programul oferă profesioniştilor români din diferite discipline umaniste până la 2 luni de rezidenţă. Durata rezidenţei va fi stabilită în funcţie de natura proiectului prezentat.

Programul oferă bursierilor români posibilităţi de :
- a se consacra, pe perioada rezidenţei, exclusiv unei activitaţi de concepţie/creaţie şi producţie ;
- a lucra în mediul cultural şi profesional francez ;
- a stabili contacte cu profesionişti din domeniul lor de acţiune ;
- a crea legături cu mediile profesionale specifice din Franţa;
- a elabora proiecte fie individuale, fie în colaborare cu actori culturali francezi ;
- a contribui la crearea unui fond de proiecte pe care ICR Paris îl va promova ;

Bursierii au obligaţia de a produce, la sfârşitul perioadei de rezidenţă, un proiect remis conducerii ICR Paris. Creaţiile produse în crusul acestei rezidenţe vor purta menţiunea « Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Paris » şi logoul institutului, în orice acţiune publică.

Condiţii de participare la programul de rezidenţă
- cetăţenia română şi domiciliul permanent în România
- cunoaşterea limbii franceze şi/sau engleze
- prezentarea unui pre-proiect într-unul, sau mai multe, din domeniile :

arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design, fotografie, instalaţii)
arhitectură
literatură
critică literară şi critică de artă
jurnalism
film
teatru
muzică
management cultural
muzeologie
patrimoniu 

Se vor lua în considerare :
originalitatea şi calitatea pre-proiectului prezentat
capacitatea de a identifica parteneriate sau colaborări cu artişti francezi şi/sau organizaţii/instituţii din Franţa.


Selecţia candidaţilor se face pe baza dosarului de candidatură, de către un juriu format din profesionişti din domeniul cultural şi artistic din Franţa, sub autoritatea directorului Institutului Cultural Român din Paris şi în colaborare cu experţii ICR Bucureşti.


Concursul se va organiza de două ori pe an după cum urmează :
- în luna mai, pentru perioada iulie – decembrie
- în luna noiembrie, pentru perioada ianuarie – iunie.

Câstigătorii vor primi un răspuns din partea juriului într-un termen de 30 zile de la data limită de depunere a dosarelor de candidatură.

Anul acesta termenul limită de depunere a dosarelor este data de 1 noiembrie 2007 pentru perioada de rezidenţă cuprinsă între 1 ianuarie- 30 iunie 2008.

Cîstigătorii concursului vor beneficia de :

- un bilet de avion dus-intors Bucureşti-Paris-Bucureşti
- o bursă de rezidenţă în valoare de 1.000 Euro/lună
- cazare pe o perioadă de 1-2 luni într-o garsonieră în incinta Palatului de Béhague, monument istoric situat într-unul dintre cele - mai frumoase arondismente ale Parisului.
- logistica şi reţeaua profesională a ICR Paris.

Plata asigurării medicale revine bursierului.
Demersuri administrative în vederea înscrierii la concurs :
FISA DE PROIECT se completează în limba franceză sau engleză, şi se trimite :

- fie prin poştă la adresa :
ICR Paris
- Concurs rezidenţe de creaţie -
1, rue de l'Exposition
75007 Paris
FRANTA

- fie prin e-mail la adresa :
institut@institut-roumain.org

Dosarul poate fi insoţit de materiale documentare puse în ataşament (maxim 10 mega prin e-mail) sau pe CD, trimis prin poştă.