Rezidenţă la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pe durata Bienalei de

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia anunţă organizarea unui concurs pentru acordarea unei rezidenţe constând în realizarea unui proiect expoziţional, care va fi amenajat în Noua Galerie a Institutului, pe durata celei de-a 53a ediţii a Bienalei de Artă de la Veneţia (7.06.2009- 22.11.2009). Pe această perioadă, câştigătorul concursului va beneficia de o bursă lunară în valoare de 1000 euro. 
Rezidenţa va permite artistului să se consacre unei activităţi de concepţie şi creaţie, să lucreze în mediul cultural şi artistic italian, să stabilească contacte cu artişti, critici de artă, galerişti şi colecţionari italieni, să creeze legături cu mediile profesionale specifice din Veneţia şi Italia.
Tema proiectelor înscrise la concurs va trebui să se încadreze în criteriile generale şi tematica celei de-a 53a ediţii a Bienalei de Artă de la Veneţia 2009: „Making worlds", aşa cum au fost enunţate de curatorul Daniel Birnbaum. Pentru mai multe informaţii, poate fi consultată pagina web: http://www.labiennale.org/it/arte/. 

Programul urmăreşte încurajarea modalităţilor novatoare de analiză şi interpretare creativă a tematicii Bienalei, precum şi utilizarea, în proiectul expoziţional, a maximei vizibilităţi a spaţiului pus la dispoziţie (Noua Galerie a Institutului). Creaţiile realizate pe perioada rezidenţei, inspirate de contextul cultural specific Bienalei de la Veneţia, vor fi expuse în ultima lună de rezidenţă. 

D E T A L I I