Rezidenţă la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pe durata Bienalei de

Rezidenţă la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pe durata Bienalei de Artă

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia anunţă organizarea unui concurs pentru acordarea unei rezidenţe constând în realizarea unui proiect expoziţional, care va fi amenajat în Noua Galerie a Institutului, pe durata celei de-a 53a ediţii a Bienalei de Artă de la Veneţia (7.06.2009- 22.11.2009). Pe această perioadă, câştigătorul concursului va beneficia de o bursă lunară în valoare de 1000 euro.
Rezidenţa va permite artistului să se consacre unei activităţi de concepţie şi creaţie, să lucreze în mediul cultural şi artistic italian, să stabilească contacte cu artişti, critici de artă, galerişti şi colecţionari italieni, să creeze legături cu mediile profesionale specifice din Veneţia şi Italia.
Tema proiectelor înscrise la concurs va trebui să se încadreze în criteriile generale şi tematica celei de-a 53a ediţii a Bienalei de Artă de la Veneţia 2009: „Making worlds", aşa cum au fost enunţate de curatorul Daniel Birnbaum. Pentru mai multe informaţii, poate fi consultată pagina web: http://www.labiennale.org/it/arte/.
Programul urmăreşte încurajarea modalităţilor novatoare de analiză şi interpretare creativă a tematicii Bienalei, precum şi utilizarea, în proiectul expoziţional, a maximei vizibilităţi a spaţiului pus la dispoziţie (Noua Galerie a Institutului). Creaţiile realizate pe perioada rezidenţei, inspirate de contextul cultural specific Bienalei de la Veneţia, vor fi expuse în ultima lună de rezidenţă.
Pe întreaga perioadă a rezidenţei (5.06.2009-24.11.2009), cazarea artistului se va face într-o cameră din spaţiile IRCCU, în regim de gratuitate. Artistul va suporta cheltuielile de deplasare şi transport al expoziţiei din cuantumul bursei şi va asigura programul de vizitare, adaptat orarului Bienalei (cel puţin 4 ore pe zi).
Dosarul de solicitare a rezidenţei va cuprinde următoarele documente:
- formularul de înscriere (care poate fi descărcat din www.icr.ro/filiale/VENETIA);
- curriculum vitae redactat într-o limbă de circulaţie internaţională;
- un rezumat al proiectului într-o limbă de circulaţie internaţională;
- un portofoliu cu imagini reprezentative.
Etapele concursului vor fi următoarele:
- anunţarea publică a concursului 30.01.2009;
- data limită de depunere a dosarelor (data poştei) 25.03.2009;
- evaluarea dosarelor 2-3.04.2009;
- anunţarea rezultatelor 6.04.2009.
Dosarul va fi trimis pe adresa: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214 – 30121 Venezia – ITALIA.
Detalii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon (+39)041-5242057 sau (+39)041-5242309, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-13:00. Persoane de contact: Mihaela Dumitru şi Cristian Alexandru Damian.