Revista LETTRE INTERNATIONALE (nr. 72)

Numarul 72 al revistei Lettre Internationale dedică spaţii ample unificării Germaniei, dezbaterilor legate de anul 1989 şi mărturiilor personale despre evenimentele de atunci, ca şi receptării diverse a acestora în conştiinţa contemporană.
Alături de paginile autobiografice, eseurile şi obişnuitele corespondenţe, în acest număr sunt publicate, în premieră în România, fragmente din Memoriile lui Raymond Aron. Dintre textele reunite în acest număr al revistei, mai amintim: Dialogul lui Václav Havel cu Adam Michnik, analiza creaţiei lui Milan Kundera făcută de Alain Finkielkraut în eseul Doar tremurând râde înţeleptul, amintirile lui Ion Vianu Despre muzică şi altele, imaginea stării de lucru în fosta Uniune Sovietică într-un text de Svetlana Aleksievich, realitatea complexă din Georgia înfăţişată de Carsten Probst sau prima încercare de sinteză a specialistului în cultură sovietică Georges Nivat în Bilanţul culturii sovietice.

SUMAR NR. 72
Václav Havel – Surprizele istoriei

Pagini autobiografice Raymond Aron – Memorii
Adrian Cioroianu – 1989 al meu
Juan Villoro – Berlin, o hartă ca să te rătăceşti
Ion Vianu – Despre muzică şi altele

Documente
Mihnea Berindei –Pentru aducere aminte DIALOG: Václav Havel – Adam Michnik –Revoluţia Sufletului

Dincolo de eveniment Karl Schlögel – Piaţa polonezilor
Ivaylo Ditchev – Finalurile discrepanţe ale comunismului
Svetlana Aleksievich – Bâtă şi icoană
DIALOG Boris Groys – Frank Berberich

Cultura – cardiograme
Alain Finkielkraut – Doar tremurând râde înţeleptul Adrian Mihalache – Lecturi în vremuri mohorâte
Georges Nivat – Bilanţul culturii sovietice
Alice Georgescu – Peisaj după furtună
Andrei Gorzo – Despre neorealism
Péter Nádas – Omul ca monstru
Lydia Flem – Cum am golit casa părinţilor mei
Herta Müller – Fiecare cuvânt ştie ceva despre cercul vicios

Biblioteca Lettre Internationale Joseph O'Neill – Netherland
Antonio Tabucchi – Între generali
Cristian Teodorescu – Blocul virtuţii
Hanif Kureishi – Am ceva să-ţi spun

Comentarii şi scrisori Piotr Smolar – Estonia – războiul memoriilor / Gulagul uitat
Gábor Németh – Chiar dacă aruncă pe furiş o privire înăuntru
Carsten Probst – Călătorie în Georgia
Cristina Modreanu – O zi din viaţa unui jurnalist
Rüdiger Görner – Lacrima din tren
Mihály Kornis – Petiţie
Radu Cristescu – La despărţirea de Lévi-Strauss

Corespondenţă de la
Rodica Binder – Adio, elite?
Mihail Rîklin – Feţele lui Janus
Mircea Ţicudean – Mai este bere?

148 pag, 5 lei
Pentru abonamente şi comenzi: 031 7100 645/46/47, comenzi@icr.ro