Reuniunea Consiliului de Conducere al ICR

Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român s-a întrunit miercuri, 10 aprilie 2019, în prima ședință ordinară din acest an. Consiliul de conducere al ICR reprezintă, conform prevederilor Legii 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, organul deliberativ al ICR, fiind format din 23 de membri. Consiliul de conducere are atribuția de a aproba bugetul anual al ICR, în care sunt incluse proiectele și programele culturale, așa cum sunt propuse de conducere. De asemenea, Consiliul de conducere aprobă raportul de activitate și execuția bugetară pentru anul precedent.

Ordinea de zi a întrunirii a cuprins prezentarea și aprobarea raportului privind execuția cheltuielilor bugetare angajate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, prezentarea și aprobarea Comitetului director privind descărcarea de gestiune pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, prezentarea și aprobarea raportului anual de activitate al Institutului Cultural Român pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, prezentarea și aprobarea planului anual de proiecte pentru anul 2019 precum și o proiecție a evenimentelor pe care Institutul Cultural Român le va susține și organiza în anul 2019.

Conducerea ICR, formată din doamna președinte Liliana Țuroiu, alături de vicepreședinții Mirel Taloș și Dan Krizbai, au prezentat pe larg activitatea desfășurată de ICR în anul 2018, cu accent pe proiectele majore gestionate în 2018. Programul Centenar al ICR și participarea României ca partener la Sezonul România-Franța. Programul Centenar al ICR a cuprins circa 500 de evenimente organizate în cele 18 reprezentanțe, fiind apreciat ca unul din cele mai consistente și coerente programe dedicate Centenarului Marii Uniri, încheiat în ziua de 12 decembrie 2018 cu dezvelirea statuii Reginei Maria în orașul Ashford, Marea Britanie. De asemenea, ICR a fost partener la Sezonul România Franța, organizator a nenumărate evenimente la Paris și în alte locuri din Franța. Pe ansamblu, ICR a organizat în 2018 circa 3000 de evenimente culturale (expoziții de artă plastică, târguri de carte, concerte, reuniuni teatrale, conferințe), promovând creația românească, patrimonială și contemporană, în evenimente de diplomație publică apreciate de parteneri și de publicul larg.

De asemenea, conducerea ICR a prezentat bugetul Institutului Cultural Românpentru anul 2019, aprobat de comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe, care este de 67,896 milioane lei, față de 42,313 milioane lei - cât a fost în 2018. Creșterea substantială a acestui buget în 2019 se datorează programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ce coincid cu agenda prioritară a României și pe care Institutul Cultural Român le propune, le coordonează sau în care este implicat, în primul rând Festivalul Internațional Europalia, la care România este țară invitată în 2019, un eveniment cultural la nivel internațional și o excepțională oportunitate de diplomație publică pentru România.

Toate punctele de pe ordinea de zi a ședinței au fost aprobate cu unanimate de voturi de către Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român.